SF Solrød har gennem flere år lagt et stort pres på for at få flere midler kanaliseret over i kulturen. Dette er et vigtigt indsatsområde, fordi kultur er identitetsskabende og er medvirkende til at sikre Solrød Kommune som en selvstændig kommune på længere sigt.

SF Solrød har de seneste år haft succes med at indgå aftaler i byrådet på dette område.

Etableringen af et nyt biblioteks- og kulturhus samt fornyelse af Solrød Bibliotek var resultatet af dette pres. Ideen var at skabe et centrum og en drivkraft for kulturen i kommunen og danne rammerne for kommunens kulturaktiviteter for børn, unge og voksne med rum og faciliteter ude og inde. Rammerne kan huse aktiviteter og tilbud for både individuelle borgere, grupper og foreninger.

I forlængelse af planerne for faciliteter til lokale kulturtilbud gik SF Solrød med i aftalen om, at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for at opføre et Borgernes Hus ved rådhuset/stationspladsen. Bygningen vil fx kunne indeholde en biograf, klublokaler og koncertfaciliteter og dermed bidrage til at udvikle kulturtilbud i Solrød Kommune. Der er flere muligheder i den nuværende rådhusbygning, som fx kunne ombygges til mindre boliger som en del af en infrastrukturplan om at sikre mindre boliger tæt på indkøbsmuligheder og transport i Solrød. Det hele skal naturligvis ses i et trivsels- og økonomisk perspektiv. SF Solrød ønsker ikke at medvirke til prestigebyggeri finansieret af begrænsninger på velfærdsområdet.

SF Solrød støttede i sensommeren 2019 en opfordring fra en gruppe borgere i Havdrup om, at der blev afsat et beløb til at undersøge mulighederne for etablering af et medborgerhus i Havdrup med flere aktiviteter, som i Aktivitets- og Frivillighedscenteret i Solrød Center. Der blev afsat 100.000 kr. til undersøgelsen, som skete i samspil mellem borgergruppen i Havdrup og Solrød Kommune. Resultatet af undersøgelsen blev fremlagt for byrådet i juni 2020. SF Solrød vil arbejde for, at projektet bliver en realitet senest i 2022.

SF Solrød støtter projektet Strandens Hus, som skal huse mulighed for flere kultur- og idrætsfaciliteter i kommunen, herunder til kajakklubben og vinterbaderne. Kultur- og idrætsforeninger men også daginstitutioner kan her få mulighed for at benytte de gode faciliteter og den gode beliggenhed i et imødekommende hus, der omfavner både vandsportsudøvere, vandhunde og alle de andre, der holder af strandens mange unikke muligheder.

Kilde: Henrik T. Larsen, medlem af Solrød Byråd for SF

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.