Konsekvenserne af de senere års kraftige regnskyl og dermed de store og voldsomme oversvømmelser, der også har plaget dele af Solrød Kommune, særligt området omkring Karlstrup Mose, skal nu undersøges nærmere.

Det mener det lokale konservative byrådsmedlem Hans Odder, der derfor har bedt kommunen svare på nogle konkrete spørgsmål, der skal belyse problemernes omfang.

“Der har tidligere i lokalpressen været indlæg fra Helle og Henrik Skafte, som har haft kødkvæg på græs i moseområdet. Familien oplyser, at omkring 56 hektar græsningsområde nu er ubrugeligt – vel at mærke efter, at det højtprofilerede afvandings/å-projekt er sat i drift,” skriver Hans Odder i sin officielle henvendelse til borgmesteren og kommunens administration.

Naturen totalt ødelagt?
Senere fulgtes indlægget op af to debattører, der også i et læserbrev i lokalpressen gør opmærksom på, at anlagte stier samt ikke mindst naturen nu ifølge dem er ‘totalt ødelagt.’ De fremfører desuden, at et besøg i området kun kan lade sig gøre, hvis man er iført waders.

“Når man hører om den slags ret markante ændringer i natur og miljø, så har vi selvfølgelig en forpligtelse til at undersøge sagen til bunds. Vi ved ikke endnu, hvor galt det står til, men det er netop det, vi nu vil have undersøgt,” udtaler Hans Odder.

Det konservative byrådsmedlem er interesseret i konkrete svar på, om der i forbindelse med afvandingsprojektet er opført eller indbygget spærreanordninger, der begrænser overfladevandets flow mod Køge Bugt og hvorfor, hvis det er tilfældet.

Klar til at tage sagen op i byrådet
Hans Odder vil desuden have svar på, om den naturlige afvanding af området er blevet ændret eller begrænset ved ny rørlægning eller anden menneskeskabt indgriben og ikke mindst, hvad kan der fra Greve-Solrød Forsynings side aktivt gøres for at afhjælpe denne situation.

“Når et dejligt naturområde er sat under vand og dermed ubrugeligt som rekreativt område, så skal vi selvfølgelig undersøge, om der er sket fejl, eller om noget skal udbedres. I første omgang har vi bedt borgmesteren og administrationen svare på vores spørgsmål, men hvis sagen kræver det, er vi fra konservativ side selvfølgelig også parat til at tage sagen op i byrådssalen,” lover Hans Odder og afslutter:

“Vores natur og miljø er noget af det vigtigste, vi har. Det skal vi passe på, og derfor er det meget vigtigt for os at få undersøgt sagen til bunds.”

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.