Af Hans Odder, konservativt byrådsmedlem, Solrød Kommune

Debatten i Solrød raser, efter at borgmester Niels Hörup har luftet planerne om et stort, dyrt og usikkert prestigeprojekt til mange millioner: En unaturlig strandpark, der vil ødelægge Solrøds smukke, naturlige kyststrækning.

I sidste uge blev der afholdt borgermøde om sagen, og her blev de mange interesserede borgere præsenteret for en planche, der skulle skræmme de fremmødte mod, at en såkaldt tusindårshændelse – en stormflod af en anden verden – der skulle resultere i vand fra stranden og helt op til motorvejen.

Men rolig nu! Man skal ikke skræmme den slags prestigeprojekter igennem med at true med total ødelæggelse. Mon ikke Beredskabet og vakse borgere i fællesskab nok skal sørge for at få lukket viadukterne i S-banedæmningen med sandsække, således banedæmningen vil virke som en fire meter høj dæmning, hvis vi skulle komme dertil?

Betingelserne for en tusindårshændelse vil kræve flere dage med hård storm fra nord-nordøst efterfulgt af tilsvarende voldsom vind fra øst – og den seneste stormflod, der er af den kategori, så vi i området i 1872.

Og hvor skal pengene komme fra? Det koster 10 millioner kroner pr kilometer at lave et dige, og hvis det er strandområdets egne borgere, der ender med at skulle betale, så bør man på rådhuset være mere lydhør over for de mange protester, der tegner sig blandt strandområdets beboere, der frygter et fire meter højt dige ned til vandet.

En stor og dyr strandpark i stedet for det smukke og unikke strandmiljø, vi har i dag, vil være en uoprettelig katastrofe for Solrød. Vi skal værne om stranden – ikke ødelægge den!

I stedet for at ødelægge stranden vil vi meget hellere se på, om man kan hæve og forstærke klitterne, lukke de huller, der er for enden af mange af vejene og derudover montere højvandslukkere i vandløbene, så man i perioder med høj vandstand kan anvende ‘baglandet’ som reservoir.

På den måde vil vi også få nytte af det store fine projekt, der er udført i forbindelse med den nye å og reguleringen af Karlstrup Mose.

Vi må og skal kunne finde en kreativ løsning uden at ødelægge vores fantastiske kyst og strandområde. Vi bør ikke leve i frygt for fremtiden. Vi kan alligevel ikke eliminere alle risici. Det vil være uansvarligt at ødelægge områdets og borgernes største aktiv – nemlig vores fantastiske strand.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.