Vi vil generelt gerne i en mere borgerinddragende retning i Solrød Kommune, hvor vi sommetider oplever utilfredshed med nogle af de beslutninger, som byrådet træffer.

Det kan selvfølgelig i nogle tilfælde delvist forklares med politisk uenighed, men det kan også forklares med manglende borgerinddragelse, og der mener vi, at byrådet og kommunen bør være mere borgerinddragende.

Derfor har vi blandt andet arbejdet for, at interesserede borgere kan følge direkte med i byrådsmøderne i Solrød Kommune hjemme fra computeren. Det har vi allerede fået gennemført, men vi fortsætter.

Mulighed for at søge direkte i referater og dagsordener

Vi ønsker blandt andet, at det skal være nemmere at holde øje med de enkelte sager i byrådets og udvalgenes arbejde, og derfor bør det være sådan, at man hurtigt og let på kommunens hjemmeside kan søge direkte ned i referater og dagsordener.

Det vil give borgerne bedre muligheder for at blive klogere i en sag eller et emne, der interesserer dem særligt.

Mulighed for åbne temamøder

Byrådet holder interne temamøder såsom ‘Byrådets time’, hvor særlige områder er på dagsordenen.

Men hvorfor ikke udvide det til også et gælde åbne temamøder med en åben invitation til alle borgere i kommunen?

Man kunne lægge ud med et årligt temamøde med tre-fire aktuelle emner på tapetet – og måske altid en fast mulighed for også at drøfte den generelle ‘rigets tilstand’ i kommunen.

Det er nogle af de borgerinddragende tiltag, vi vil arbejde videre med i byrådet.

Af Jan Færch, byrådsmedlem og borgmesterkandidat, Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.