Jordsalget af ”Erhvervskilen” og Cordozaparken betyder, at kommunen kan finansiere nye anlæg (idrætshaller, til- og ombygninger på skoler m.m.)

Søndag aften blev Solrød Kommunes budget for 2020-2023 forhandlet på plads.

Konservatives gruppeformand, Hans Odder, fortæller: “Forhandlingerne i år var ekstra vanskelige, men de mange indtægter fra jordsalget kommer borgerne til gode i form af en række nye forbedringer i kommunen”.

Ud over Venstre, Konservative, SF og Havdruplisten gik Claus Redder Madsen (S) med i budgetaftalen.

Aftalepartnerne har samtidigt udstukket retningen for budget 2021 og 2022:
Normalt forhandles der om budgettet for det kommende år plus tre overslagsår. Stik mod denne tradition har aftaleparterne i år udarbejdet et “forståelsespapir”, der skal danne grundlag for budgetforhandlingerne i 2020.

På trods af det noget usædvanlige forløb er Hans Odder og Jan Færch svært tilfreds med resultatet på borgernes vegne.

Blandt de konservative fingeraftryk er der lagt særlig vægt på at få igangsat og gennemført en række af konservatives ønsker om forbedringer for Havdrups borgere, herunder:

– Havdrups kommende kunststofbane støttes med 3,5 mio. kr. ekstra i 2022 (i alt 8,5 mio. kr. i 2022 plus 0,5 mio. i 2021 til projektering og myndighedsbehandling)
– 100.000 kr. til – i samarbejde med borgerne i Havdrup – at afdække, hvordan og hvor der kan indrettes et medborgerhus.

Konservative har lagt særligt vægt på en forbedring af vilkårene for ældre og børnefamilierne, udtaler Hans Odder:

– Budgettet for Ældrerådet hæves fra 30.000 til 65.000 kr. om året
– Årlig pulje på 1 mio. til særlige initiativer for SOSU-personale og sygeplejersker i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og derudover andre tiltag for at fastholde personalegrupperne
– Smidigere overgang fra vuggestue til børnehave, når børnene er 2 år 10 måneder. Ikke alle børn er klar på det tidspunkt og skal derfor have mulighed for blive i vuggestuen. Det koster ekstra, og derfor er rammebeløbet hævet fra 200.000 til 500.000 kr.

Serviceniveauet fastholdes

– I “overslagsårene” er der afsat et tocifret millionbeløb for at fastholde 2019-serviceniveauet på trods af flere borgere, herunder skolebørn, børn i daginstitutioner og ældre.

Konservative i Solrød er især glade for, at det lykkedes at prioritere flere af partiets ”hjertebørn”, ikke mindst ældre- og familieområdet, men også den længe tiltrængte kunststofbane i Havdrup, som partiet har haft på radaren siden 2013.

Jan Færch udtaler: ”Som der står i budgetaftalen, skal vi sikre vækst og udvikling til glæde for borgere, erhvervsliv, foreninger og Solrød Kommune, og årets budgetaftale sikrer netop dette”.

Kilde: Konservative i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.