Alle ældre har krav på en værdig og indholdsrig alderdom. Og når man har levet et langt liv og får behov for hjælp, så mener vi i Det Konservative Folkeparti, at det er fællesskabets tur til at betale tilbage med omsorg, pleje og hjælp. De sidste år af ens liv har lige så stor betydning som de første – og livet slutter ikke, blot fordi man flytter på plejehjem.

Plejehjem skal ligne ‘rigtige’ hjem

Vi vil have hyggelige plejehjem, der ligner rigtige hjem og ikke sterile hospitaler. Vi vil have plejeboliger, hvor de ældre har indflydelse på, hvad de spiser, og hvor man kan dufte maden fra køkkenet, mens den tilberedes. Vi skal turde lade plejehjemmene tænke ud af boksen og gøre det, de er bedst til; at tage sig af vores ældre. Det uegnede personale skal ud, og omsorgen skal sikres med kompetente ledere, der ved, hvad der foregår på de enkelte plejehjem.

Samtidig vil vi gøre det lettere for ildsjæle, der vil byde ind med private alternativer til den kommunale pleje. Og så skal det være lettere at gå fra et travlt liv på arbejdsmarkedet til et nyt seniorliv, uden at hverdagen pludselig synes tom og indholdsløs. Kort sagt vil vi have værdigheden tilbage i ældreplejen.

Det skal være lettere at vælge det rette plejehjem

Vi vil gøre det lettere for ældre og deres pårørende at gennemskue, hvilket plejehjem de skal vælge, når den beslutning en dag skal tages. Derfor skal både kvaliteten af plejen og brugertilfredshed på de forskellige plejehjem fremgå af en samlet oversigt på kommunens hjemmeside. Her skal man eksempelvis kunne vælge plejehjem ud fra en specifik profil og se antallet af indlæggelser med eksempelvis dehydrering, liggesår eller lungebetændelse. På den måde kan den ældre flytte til det plejehjem, der passer ham eller hende bedst.

Mere velfærd til vores ældre

Selvom man er blevet gammel, skal man selvfølgelig kunne træffe sine egne valg. Derfor vil vi fordoble klippekortordningen, der giver ældre mulighed for selv at vælge, hvilken form for omsorg eller hjælp de har brug for og lyst til. Det betyder, at alle plejehjemsbeboere og sårbare i hjemmeplejen garanteres en times valgfri hjælp om ugen som hjælp til madlavning, rengøring, praktisk hjælp eller måske bare en tur ud i det fri.

Bedre ledelse – mindre bureaukrati

Vi skal sikre ordentlige ledelser på vores plejehjem, der er til stede i det daglige arbejde frem for at sidde på et lukket kontor og kontrollere afkrydsninger på en skærm. Ledelsesrum og ansvar skal vise, hvem der er dygtige ledere, og hvem der skal finde noget andet at lave. Regelforenkling og afbureaukratisering kan frigive varme hænder, og vores plejepersonale kan gøre det, de er ansat til; at tage sig af de ældre.

Først kaffe, så pleje og omsorg

Den såkaldte Buurtzorg-model har reformeret den hollandske ældrepleje til glæde for ældre og ansatte. Modellen består af selvstyrende teams i en flad struktur på 3-4 personer. Det har betydet tilfredse ansatte, lavere sygefravær og dermed behov for færre vikarer. De ældre mødes af de samme personer, der kender dem, deres tilstand og deres historik. Resultatet er gladere ældre. I Det Konservative Folkeparti har vi en ambition om at få modellen – eller dele af modellen – rullet så bredt som muligt ud til glæde for ansatte og de ældre.

Af Jan Færch, konservativ borgmesterkandidat i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.