På udvalgets møde, mandag den 9. maj, diskuterede vi et forslag fra Liberal Alliance, Konservative og Radikale Venstre. De forslog vi skulle afholde et møde med Solrød lærerforening.

Som de rigtigt skriver, var der ikke flertal for deres forslag om, at holde et møde kun med lærerne.

Det er min opfattelse, at den direktion og administration der er ansat til at forvalte den daglige drift af kommunen, har et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle faggrupper i kommunen.

Familie og uddannelsesudvalget holder dialogmøder, med hver enkelt skolebestyrelse, hvor Solrød lærerforenings valgte tillidsfolk også deltager, ligesom der deltager pædagoger i møderne, så vi mødes allerede jævnligt.
Vi holder også et årligt møde, hvor alle skolerne er samlede, igen er repræsentanter for de faglige organisationer repræsenteret.

På mødet mandag foreslog jeg selv, at vi kunne afholde et temamøde, der udelukkende omhandler folkeskolereformen, det håber jeg kan afholdes i efteråret i år.

Det er selvfølgelig kedeligt, at der sidder medlemmer af udvalget som, efter læserbrevets ordlyd at dømme, ikke bliver hørt.
Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi normalt finder løsninger på mangt og meget i udvalget, helt uden en masse teatertorden. Faktisk laves der mange aftaler om stort og småt, hvilket jeg håber vi kan blive ved med.

Som formand for udvalget forsøger jeg efter bedste evne, at få meningerne til at mødes, til gavn og glæde for borgerne i Solrød kommune, men jeg erkender der ind i mellem er emner, der skiller os, men det er vel helt forventeligt, når man er valgt fra forskellige politiske partier og lister.

Tonny Lauridsen

Læs her Venstre afviste dialogmøde med Solrøds lærere

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.