Kommentar fra Eilif Nørgaard, Grundejerne – medlem af Økonomi- teknik og miljøudvalget:

Det er naturligt at der er opstået debat om forslag til Lokalplan 316.4, da forslaget rummer betydelig reformering af planen. Nok ikke mindst omkring tilladelse til 2-plans løsninger, samt restriktioner for fældning af træer på egen grund.

I øjeblikket er sagen i høring (til og med den 11. december) og for mit eget vedkommende ser jeg frem til at se de indkomne høringssvar, således at alle argumenter bliver vurderet og bearbejdet.

Indtil videre bør ingen derfor være blevet taget på sengen. På Grundejernes facebook side, ”Lavere ejendomsskat i Solrød”, ligger der da også et kritisk opslag, som vi for nylig har formidlet videre. Ikke fordi vi har taget samlet stilling endnu, men fordi det er vigtigt at de omfattede grundejere i høringsfasen får mulighed for at tage stilling til argumenter af forskellig karakter.

Det bliver nok svært at tilfredsstille alles ønsker, men vi politikere, i både udvalg og byråd, har til opgave at varetage borgernes samlede interesser bedst muligt – og den opgave ligger stadig foran os, i denne sag.

Jo bedre høringssvar, jo bedre beslutningsgrundlag. Så jeg vil opfordre til at byde ind nu, hvis du mener at have gode ændringsforslag.

Se dette link: http://www.solrod.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/2015/okt/forslag-til-lokalplan-3164-kystomraadet-i-solroed-strand-med-tilhoerende-kommuneplantillaeg-i-offentlig-hoering

Klik her for at læse læserbrevet fra Niels Bayer Jensen

 

 

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.