Det nye Beredskab Østsjælland, som Solrød Kommune er blevet en del af, lægger i en ny anbefaling op til, at Solrød Brandstation lukkes. Solrød skal i stedet dækkes af Greve og Køge, lyder det, men det er ikke noget, de lokale konservative ser positivt på.

Del af større spareøvelse

“Det er hjerteblod for os at sikre indbyggerne i Solrød Kommune et hurtigt reagerende og på alle måder anstændigt beredskab. Det er svært at se, hvordan det kan opfyldes, hvis vores brandstation lukkes. Det må alt andet lige betyde, at vores borgere risikerer at skulle vente længere tid, hvis uheldet er ude, og det vil vi som udgangspunkt ikke acceptere,” siger Hans Odder, der er konservativt byrådsmedlem i Solrød Kommune.

Planen fra Beredskab Østsjælland går ud på at lukke brandstationen i Solrød som en del af en større spareøvelse, der skal effektivisere beredskabet for 10 millioner kroner. Det kan være fint nok at effektivisere og optimere ressourcerne, mener de lokale konservative, men så skal partiet have 100 procents garanti for, at det ikke går ud over kommunens indbyggeres sikkerhed.

Sikkerhed før besparelser

“Både menneskeliv, privat ejendom og vores øvrige værdier skal naturligvis sikres maksimalt. Vi er som udgangspunkt altid åbne over for at effektivisere i den offentlige sektor, men her er det vigtigt for os at slå fast, at sikkerhed kommer før besparelser. Meget før,” understreger Hans Odder og afslutter:

“Vi skal have belyst konsekvenserne af spareøvelsen fra alle leder og kanter, før vi så meget som overvejer at acceptere det. En nedlæggelse af vores lokale beredskab kræver som minimum en tilsvarende opgradering andre steder, så vi kan opretholde en acceptabel responstid for vores indbyggere. Det må vi se nærmere på, men vi bliver svære at overbevise.”

Anbefalingen fra Beredskab Østsjælland om den nye plan skal i sidste ende godkendes af byrådene i de otte kommuner, der er med i planen.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.