Hvor skal krydset sættes?

Ja, det er helt op til dig Du skal blot vide, at det valg du træffer den 3. december får vital betydning for dig, din familie, dine børn, deres børn i al tid fremover. Så kom ikke og sig, at dit valg ikke har en betydning.

Nu fik krydsets placering et NEJ kontra et JA, pludselig en noget mere alvorlig betydning, så det er måske værd, at tænke over.

Hvor det skal sættes – jeg skal ikke her fortælle dig hvor, men blot oplyse dig om nogle facts.

PÅSTANDE:

Hos Socialdemokraterne siger man, at det var EUROPOL der opklarede en stor pædofil sag. Det påstås, at det var EUROPOL der kom med tippet som gjorde, at en mand fra Randers blev sigtet for at have styret et børnepornonetværk samt for misbrug af børn.

Disse opklaringer vil vi miste ved et NEJ- siger Socialdemokratiet.

FACTS:

112 personer i 22 lande blev i december 2011 sigtet for børneporno ved operationen Icarus.
Dansk politi blev grundet sin store ekspertise på området efter aftale valgt til, at spille en koordinerende rolle i operationen.(Kan ses på Rigspolitiets hjemmeside)
Efterforskningen blev udført i Danmark, Rigspolitiet havde noteret 100 der delte børneporno.
EUROPOLS cypercrime chef Fernando Ruiz siger til Metroxpress den 19. november: ”at EUROPOL udfører IKKE proaktiv efterforskning af sager idet vi ikke er et europæisk FBI”.
Det kan hermed fastslås, at det forholder sig IKKE som Socialdemokraterne siger.

 

PÅSTANDE:

Hos de Radikale siger man, at 19 danske bagmænd blev sigtet efter, at EUROPOL bidrog til at opklare en international børnepornoring.
Sådan nogle sager bliver ikke opklaret, hvis vi stemmer NEJ.

FACTS:

EUROPOL bidrog ikke til, at opklare en international børnepornoring og ingen af de 19 var bagmænd. EUROPOLS cypercrime chef Fernando Ruiz udtaler: ”Det var Danmark der leverede efterforskningen og ikke EUROPOL.” (Oplysning bl.a. fra Metroxpress 20. november)
Dansk politi fandt alle de pædofile og videregav efterforskningen til de andre lande, således at man kunne slå til samlet.
Det kan hermed fastslås, at det forholder sig IKKE som De Radikale påstår

FACTS OM EUROPOL:

EUROPOL har en koordinerende og analyserende rolle og deltager ikke i den egentlige efterforskning.
Alle lande har behov for både INTER- & EUROPOL og INTER- & EUROPOL har brug for alle landene.
Ingen ønsker, at der skal være en fristat, hvor alle forbryderne trygt kan opholde sig.

 

FACTS VED ET NEJ:

Så bibeholdes alle rets forbeholdene og Danmarks selvstændighed.
Danmark vil skulle forhandle sig til en særaftale/parallelaftale á la Norge. En aftale, som følgende lande bl.a. har: Albanien, Australien, Canada, Colombia, Kroatien, Island, Norge og Schweiz. Derudover har en del organisationer særaftaler som fx FBI, DEA, Secret Service, Interpol og ATF m.m..
Danmark er medlem af Interpol og Interpol har en særaftale/parallelaftale med EUROPOL.
Der har været en vis debat i Storbritannien om emnet om EU flytning af tidligere indgåede aftaler til overstatsligt område, hvilket har betydet, at England har besluttet at opsige 133 retsakter og genindtræde i 35.

FACTS OM DE 4 RETSFORBEHOLD:

Bag retsforbeholdene gemmer der sig i alt 50 retsakter, som bl.a. er grænsekontrol, asyl og indvandring, unionsborgerskab, Euroen, forsvarsområdet, dyrevelfærd, civilretslige spørgsmål, familieret, arveret og skilsmissesager, handelsret, retsligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde = EUROPOL.

FACTS VED ET JA:

Ophæves de 4 forbehold med øjeblikkelig virkning, der skal ikke søges parallelaftale vedr. EUROPOL.
Et flertal i Folketinget får fuldmagt til uden, at spørge den Danske befolkning om tilladelse til, at overføre alle fremtidige retsakter m.m. til EU’s overstatslige område, hvilket på dansk vil sige, at de forslag EU vedtager fra dag 1 får direkte indvirkning på alle danskerne..
Danmark vil ikke fremover have nogle suverænitets områder og al lovgivning vil komme fra EU.

 

FACTS VED JA PARTIERNES LOVFORSLAG:

Af lovforslaget fremgår det tydeligt, at der i første omgang overføres 22 retsakter til EU’s overstatslige område. Disse er bl.a. grænsekontrol, unionsborgerskab, Euroen, forsvarsområdet, civilretlige spørgsmål, familieret, handelsret, retsligt samarbejde i straffesager, dyrevelfærd, udbetalinger til flygtninge, børnecheck og ældrecheck. m.m..
Der åbnes for den europæiske arrestordre, hvilket betyder det bliver lettere at udlevere borgere på tværs af EU-landegrænser.

Det betyder, at en dansk statsborger vil kunne blive dømt i lande, som f.eks. Italien, som ligger nr. 69, eller Ungarn som er nr. 54 eller Portugal som er nr. 32 på listen over verdens mest korrupte lande. Man kan blive dømt uden, at være til stede i den pågældende ret og sagen kan ikke efterfølgende afprøves i en dansk retssal. Den danske statsborger er dømt og dansk politi skal udlevere statsborgeren til det pågældende land.

Danmark ligger som nr. 2 på den nævnte liste.

 

 

FACTS OM TILVALGSORDNINGEN:

Danmark kan fra sag til sag vælge, at deltage i samarbejdet eller stå udenfor, men der er et MEN, dette fordi det hedder sig, at man kan vælge til og fra, hvis man tilslutter sig denne ordning. Dette er ikke tilfældet, hvilket skal ses i at det er EU’s hensigt, at alle vigtige sager = Danmarks rets-forbehold, som f.eks. asylpolitik og flygtninge politik m.m. med tiden overføres til det overstatslige område og her får de retsakter direkte indvirkning på Danmark.

FACTS OM ET OVERSTATSLIG OMRÅDE:

De overstatslige regler bliver lavet i EU og har direkte virkning i medlemslandene. Reglerne er udarbejdet af EU embedsmænd, vedtaget ved flertals beslutninger i EU og påvirker borgerne i medlemslandene umiddelbart. Danmark har her 13 stemmer, Tyskland 96, Italien 73, Spanien 51 ud af de 751stemmer.

DET DU BØR VIDE

Vi fik rets-forbeholdene fordi nogle politikere forsøgte at føre den danske befolkning bag lyset.
Inden du sætter dit kryds, så tænk på, at de siger det kun er EUROPOL.
Men hvorfor overføres der jf. lovforslaget 22 retsakter og hvorfor skal alle rets- forbeholdene ophæves??

 

 

Per Hauge DF Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.