Når man tænker på, hvor svært det har været at få gennemført skattelettelser til de hårdt beskattede boligejere i Solrød, er det med stor begejstring, at vi nu kan konstatere, at der er indgået en aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

For boligejere i Solrød betyder det en skattelettelse i omegnen af 15 – 20%.

I hovedtræk betyder aftalen at:
• Ejendomsværdiskatten lempes med samlet set godt 3 mia. kr. i 2021-2023.
• Grundskylden kan højst stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024. Det var tidligere 7%
• De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
• De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.
• Boligskatterne skønnes lempet varigt med ca. 0,6 mia. kr. før tilbageløb i forhold til gennemførelse af boligskatteomlægningen i 2021. Efter tilbageløb skønnes provenuvirkningen til ca. 0,5 mia. kr.
• Aktuelt ventes der tilbagebetalt ca. 13 mia. kr. skattefrit til boligejere som har betalt for meget, på grund af for høje vurderinger.

Og helt særligt kan man glæde sig over, at der også afsættes 100 mio. kr. årligt fra 2024 til forbedringer af vilkårene for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.

Ingen kan vist være i tvivl om, at vi konservative i årevis har kæmpet en (ofte ensom) kamp for lavere boligskatter. Træerne er ikke vokset ind i himlen med den nye aftale – men det er i den rigtige retning.

Egentlig burde boligskatter afskaffes

Helt grundlæggende mener vi ikke, at man skal betale skat for at bo i et hus, man allerede har købt. Det svarer til at betale skat af sin løn to gange, og det er ganske enkelt ikke fair. Det Konservative Folkeparti har derfor foreslået, at man fjerner begge ejendomsskatter – grundskyld, der betales til kommunen, og ejendomsværdiskat, der betales over skatten – så danskerne ikke længere beskattes af at bo i hus eller lejlighed.

For at finansiere afskaffelsen fjernes rentefradraget, og der indføres i stedet en skat på det overskud, man eventuelt får, når man sælger sin ejendom og forlader ejendomsmarkedet. Man beskattes kort sagt først, når og hvis der er noget at beskatte. Et system, som er kendt fra blandt andet Sverige, men som Det Konservative Folkeparti desværre står helt alene med herhjemme i Danmark.

Nå, men nu glæder vi os først og fremmest over, at der for en gangs skyld er gode nyheder for boligejerne, og derudover arbejder vi selvfølgelig videre.

Jan Færch

Af Jan Færch, konservativt byrådsmedlem i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.