Det er da godt nok utroligt, at høre dig stå der for åben skærm, uden at blinke med øjnene på DR. og føre den Danske befolkning bag lyset.
For åben skærm fortæller du den Danske befolkning, at Danmark uden problemer kan trække et tilvalg tilbage.
Hr. Lars Løkke du ved, som så mange andre, at har vi først overført suverænitet til EU, så kan den ikke trækkes tilbage og det er så EU og ikke det Danske folketing, der fremover bestemmer lovgivningen.
Du ved også, at vi uden problemer kan bruge eksisterende tilvalgsordning til kun, at takke ja til retsakten, der omhandler EUROPOL.

Du ved også, at det blot kræver en folkeafstemning.
Men du er åbenbart imod, at det er den Danske befolkning der selv bestemmer om det skal være EU eller Danmark der laver de love, som skal være gældende i Danmark.
At du ønsker Danmark skal overføre al suverænitet til EU og Danmark dermed ophører med at eksistere som en selvstændig nation, er helt ok.

Men så burde du også være mand nok til klart og tydelig, at melde det ud i stedet for endnu engang, at føre Den Danske befolkning bag lyset, som bl.a. Venstre forsøgte i 1992.
Hvis vi nu tager spørgsmålet om EUROPOL. Ja, så var EUROPOL før et mellemstatsligt område, hvor medlemsstaterne kunne sige nej, hvis EU ændrede på aftalen. Denne har EU nu flyttet op som et overstatsligt område. Ganske smart for så kan EU ændre retsakten efter for godt befindende og den vil stadig være bindende for medlemsstaterne.

Det er den vej Lars Løkke med sit JA, vil føre Danmark hen imod, men han glemmer eller husker bare ikke, at fortælle den Danske befolkning det er det, som er hensigten med ophævelsen af de 4 rets-forbehold.
Der er jo en årsag til at England tilbagetrækker 133 retsakter tilbage og kun tilmelder sig 35. Der er også en årsag til, at der i sin tid blev indført i vores grundlov,
at Danskerne skal spørges inden Folketinget kan overføre suverænitet og det er den ret du Lars Løkke på en lusket måde forsøger,
at franarre Danskerne således at du fremover kan lave alle de aftaler med EU, du ønsker.

TÆNK OVER DET KÆRE DANSKE LANDS KVINDE- & MAND INDEN DU SÆTTER DIT KRYDS – DER ER INGEN FORTRYDELSESRET

Per Hauge

DF Byrådsmedlem i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.