De årlige forhandlinger om Solrød Kommunes budget for det kommende år er gået i gang i disse uger, og i løbet af den næste måneds tid skal et flertal blandt byrådets 19 medlemmer blive enige om et budget for 2022.

Langt den største del af budgettet ligger selvfølgelig fast, for vi skal fortsat have dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje og mange andre ting – men der er også mulighed for at få sat andre konkrete ting på dagsordenen og forsøge at skaffe sig flertal for dem.

Vi lægger nu fra konservativ side frem, hvad vi går til forhandlingerne med. Noget af det kan vi måske finde flertal for, og noget af det kan vi ikke finde flertal for. Sådan er politik. Og når vi i sidste ende gør regnestykket op og ser på, hvor langt i vores retning vi kan komme, så vurderer vi, om vi kan støtte den samlede aftale eller ej. Igen: Sådan er politik.

Her er af nogle konkrete ønsker fra konservativ side:

Vi ønsker at tilbageføre overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra to år og ti måneder til tre år. Dog med den fleksibilitet, at der skal kigges på hvert enkelt barns behov frem for alene på alderen.

Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution – altså både vuggestue og dagpleje – og gerne en slags strandbørnehave eller naturbørnehave. Det bliver der ikke råd til allerede til næste år, men vi vil have det lagt i budgettet i overslagsårene, så vi kan begynde at indtænke den for de kommende år.

Vi ønsker et friplejehjem i Havdrup. Et friplejehjem er et privatejet plejehjem, men plejen på stedet er omfattet af de samme regler som de kommunale plejehjem, og også her kræver det visitation fra kommunen at få tildelt en bolig.

Vi vil indføre deltidspladser i vores dagtilbud. Vi går nemlig ind for valgfrihed for familierne. Vores forslag betyder, at hvis du arbejder på deltid, arbejder meget hjemme eller af andre årsager har mulighed for det, så skal du kunne vælge en deltidplads til dit barn – og dermed både spare penge og få mere frihed til dig og familien.

Vi ønsker en bedre svømmehal – og med længere åbningstider. Vi vil gerne både øge pladsen og kapaciteten, og vi vil også gerne have opdateret faciliteterne. Vi har ikke et endegyldigt svar på, hvordan det helt konkret skal se ud, men det vil vi drøfte videre med de andre partier, hvis der er stemning for det.

Vi tager altid gerne imod både ris og ros, og synes du, der er mere, som vi bør overveje at tage med i budgetforhandlingerne, må du altid gerne stille forslag til os.

Af: Jan Færch og Morten Scheelsbeck, Den konservative byrådsgruppe i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.