Havdruplisten har d. 20 september 2020 indgået en ansvarlig budgetaftale med Venstre, Konservative, SF og Socialdemokratiet for 2021 og overslagsårene, og tager dermed et medansvar for Solrød Kommunes økonomi.

Uden for aftalen er LA, DF og De Radikale.

Budgetaftalen hviler på sidste års budgetaftale samt administrationens forslag til budget 2021, hvor de økonomiske rammer og balancer er indarbejdet.

Der er i aftalen taget højde for de demografiske udfordringer med flere borger, sårbare børn og unge samt flere plejekrævende ældre, og beslutninger taget af byrådet i den forløbne tid.

Som nok så bekendt, er der kommet en ny udligningsordning, hvor Solrød Kommune igen bliver “straffet”. Det betyder, at der i 2021 skal findes yderligere 5,4 mill.kr., for at opretholde det nuværende service niveau som videreføres, og det ønsker forligsparterne.

For at få budgettet i balance foreslås derfor en skatteforhøjelse på 0,11%, så skatteprocenten i 2021 fastsættes til 24,71%. Det svarer i gennemsnit til 24,07 kr. pr. måned/borger.

Det er stadig under landsgennemsnittet.

Der skal de næste 4 år betales i alt 21,4 mill. ekstra til udligningen.

Grundskylden/ejendomsskatter er fastholdt uændret og der opkræves ikke dækningsbidrag fra erhvervsvirksomheder.

Havdruplisten glæder sig specielt over at kunststofgræsbanen ved Havdrup Idrætscenter fremrykkes til 2021, samt at der etableres en udvendig person elevator til Pebes Bar ved hallen, som bl.a. ældrerådet har kæmpet for.

Havdruplisten har igennem de sidste år arbejdet hårdt for at imødekomme ønsket fra Havdrup Fodbold om en kunstgræsbane ved Havdrup Idrætscenter. Det glæder os meget at ønsket efter budgetforhandlingerne bliver indfriet. Etableringen af kunstgræsbanen bliver i år 2021 og ikke i år 2022/2023.

Det er også aftalt, at administrationen i 2021 konkret undersøger muligheden for et medborgerhus i centrum af Havdrup, hvor aftaleparterne er enige om, at en fremtidig placering bør være i centrum, hvor Fakta bygningen er ideel. Den er imidlertid udlejet til 2024.

Grundet Corona/Covid 19 er mange arrangementer aflyst i 2020. Det gælder vores generalforsamling samt høstfesten i Havdrup. Havdruplisten ønsker at møde borgerne med henblik på at få gode råd og ideer, og når det er sundhedsmæssigt forsvarligt, vil vi indkalde til et møde i Havdrup Idrætscenter.

Den 16. november 2021 afholdes der kommunevalg, hvor Havdruplisten selvfølgelig genopstiller.

Kilde: Havdruplisten

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.