Havdruplisten har sammen med 14 af byrådets øvrige medlemmer indgået en budgetaftale for 2015 og overslagsårene.

Vi havde gerne set, at det var et samlet byråd der var med i aftalen, men Liberal Alliance, Grundejerne og Konservative ønskede skattenedsættelser.

Det havde efter vores opfattelse ført til serviceforringelse og mindre vedligehold og investeringer i nye anlæg og det ønsker vi ikke.

Vi lægger særlig vægt på, at der er balance i budgettet og dermed orden i Solrød kommunes økonomi på langt sigt, som det altid har været tilfældet.

Med aftalen kan vi opretholde serviceniveauet på samme eller et bedre niveau end tidligere med de udfordringer der bl.a. ligger i ændringer i befolkningssammensætningen med flere ældre medborgere.

Ligeledes har vi med aftalen en forsvarlig anlægsplan, så vi stadig kan vedligeholde og forbedre vores bygninger m.v.

I flg. finansministeriet indtager vi en 11 plads i forhold til den samlede beskatning af samtlige kommuner i Danmark.

Aftalen understøtter erhvervslivet og Solrød er fortsat den første kommune syd for København, hvor der ikke skal betales dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Aldrig før har der boet så mange i Solrød Kommune og flere nye borgere forventes at flytte til Solrød i de kommende år med de store anlægsarbejder der er igang og store nye arbejdspladser i nærområdet.

Havdruplisten håber og forventer også en yderligere udbygning i bl.a. Havdrup Vest, så Havdrup stadig udvikler sig til glæde for alle borgere.

Vi glæder os specielt over, at der udarbejdes en ny helhedsplan for bl. a. Havdrup Center og Hovedgaden, som trænger til en alvorlig forskønnelse.

Her vil borgerne naturligvis blive inddraget med gode forslag og ideer.

I aftalen indgår også øget fokus på at forebygge misbrug og kriminalitet med opsøgende gademedarbejdere, en pulje til øget aktivitet på biblioteket samt udvidet tilbud af E-bøger.

Også lokale initiativer i Havdrup bliver styrket med en pulje på 8.000,- kr.

Der er således i aftalen yderligere fokus på kommunens bagland og det glæder naturligvis Havdruplisten.

MVH

Henning Christiansen

Byrådsmedlem for Havdruplisten

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.