I HavdrupListen arbejder vi for – ikke bare i forbindelse med valgkampen til kommunalvalget, men også før og efter valget – at Havdrups unikke DNA er noget af det, der skal værnes om og bevares.

Hvad er det helt unikke DNA, som Havdrup kan tilbyde, og som ingen af Solrød Kommunes øvrige byer tilbyder? Det er der sikkert lige så mange unikke svar på, som der er borgere i byen, men jeg vil gerne sætte ord på, hvad det unikke DNA er for HavdrupListen.

Først og fremmest har hver af byerne i Solrød Kommune sit eget særpræg, og unikke DNA, som vi som politikere skal respektere og for alt i verden skal gøre os umage for at fastholde. Det er de enkelte særpræg, der gør hver af kommunens byer attraktive for både eksisterende og kommende borgere i kommunen. Sådan skal det også være i fremtiden.

Den unikke DNA for Havdrup er blandt andet defineret ved, at Havdrup er en stationsby, der adskiller sig fra kommunens øvrige byer og landsbyer. Som stationsby kan Havdrup tilbyde en anden stemning. Med det idylliske stationsbyliv, det gode naboskab, de gode indkøbsmuligheder, højt til loftet og forholdsvis fredeligt, så tiltrækker byen hurtigt nye mennesker, når boliger sættes til salg i byen. Mange Havdrup-borgere definerer dette, som noget af det der trak dem til Havdrup, frem for eksempelvis til Solrød Strand, og som er noget af det der skal værnes om i forbindelse med byens fremtidige udvikling.

Boliger i begrænset højde

Havdrup er kendetegnet ved, at boligtyperne er tæt-lavt byggeri, i form af mindre rækkehuse, senioregnede boliger og parcelhuse i relativ begrænset højde, der præger bybilledet. Og for en by som Havdrup, der er omkranset af de åbne marker, så er det netop disse boligtyper, der også i fremtiden bør kendetegne byens boligudvikling, i stedet for forslag om etagebyggerier i tre – eller flere – etagers højde.

Normalt når man byudvikler, så udvikler man ud fra en høj bykerne, som flader ud mod udkanten af byen. I Havdrup vil det svare til, at man har de højeste byggerier omkring jernbanen, hvor bykernen og –midten ligger, og de laveste byggerier ligger i udkanten mod det åbne land, hvor potentialet for by- og boligudvikling ligger.

Ordentlige pasningsmuligheder

Som ung i byen trækker større byer som Roskilde, Køge og København, når man skal ud at stå på egne ben for første gang, men når man i næste fase af livet skal til at stifte familie, så er Havdrup unik i forhold til at være trygt og godt sted, hvor vores børn kan vokse op.

I den forbindelse er Havdrup afhængig af daginstitutioner, der er nære og trygge. I HavdrupListen vil vi sikre opbakning til ledelse og medarbejdere, der er ansat i de lokale institutioner, så de kan udføre deres arbejde ordentligt. Eftersom Havdrup er en pendlerby, så skal åbningstiderne i byens daginstitutioner desuden afspejle dette, og vi vil arbejde for at sikre, at der er ordentlige pasningsmuligheder og forhold for byens børn.

Foreningsliv & fællesskab

I Havdrup har vi desuden et exceptionelt foreningsliv, der samler byen omkring sig. Størstedelen af byens børn oplever på et eller andet tidspunkt, helt op til udskolingsalderen, at være en del af det foreningsliv, som Havdrup kan tilbyde. Det er med til at forme byens ungdom, som mennesker. I takt med byens udvikling og etableringen af hal 2, har foreningslivet også medført en ny række af voksentilbud i form af alternative træningsformer sammenlignet med de traditionelle haltilbud om gymnastik, fodbold og badminton.

I modsætning til mange andre steder, så hilser man på hinanden i Havdrup, når man mødes på gaden, og det skyldes bl.a. at vi fortsat er en relativ lille stationsby, hvor folk enten kender hinanden fra institutionerne, foreningslivet eller gadebilledet.

Vi har et unikt fællesskab, hvor borgerne gerne vil komme hinanden ved i stedet for at sidde bag ligusterhækken eller plankeværket. Det oplever vi i foreningslivet i hverdagen, men også i opbakningen, når der arrangeres andre enkeltstående arrangementer som Sankt Hans, høstfest, juletræstænding, Børnenes Juletræsfest, m.v.

Natur, og mindre beton

Omgivelserne omkring Havdrup er kendetegnet ved kulturlandskabet med de store åbne marker og frit kig til horisonten. Det er noget som borgerne værdsætter højt og som giver dem den luft, som mange nævner, når de svarer på, hvad der gør Havdrup attraktiv. Det er også en primær årsag til at mange flytter til Havdrup. Der findes en unik harmoni og overgang mellem by og land, som Havdrup kan tilbyde som den lille stationsby.

Da åbne marker og kulturlandskabet ikke bidrager til den forskelligartede natur med træer, planter og et varieret dyreliv, som efterspørges, opleves enhver udstykning til byudvikling som en begrænsning for at bringe naturen tættere på. Det kan dermed også opleves som en forringelse af den opfattelse der er af, hvad der er natur i og omkring Havdrup. For borgerne i Havdrup vil gerne have natur – mere natur.

Vi vil værne om Havdrups DNA

Spørgsmålet er, om Havdrup kan bevare den unikke DNA, som vi værdsætter så højt, med de massive udviklingsplaner, der er for Havdrup i de kommende år. Kan vi bevare de trygge og nære pasningsmuligheder? Kan vi bevare fællesskabet i byen? Kan vi bevare den harmoni der er i overgangen mellem by og land?

I HavdrupListen hilser vi udvikling velkommen, men vi vil også arbejde hårdt for at værne om det vi mener, der definerer Havdrups unikke DNA. Når Havdrup i fremtiden skal udvikles, så er det vigtigt for os, at udviklingen ikke medfører en afvikling af det Havdrup, som vi kender i dag, og gør det til det bedste sted at leve og bo, for os der bor i byen.

Christian Vang
Byrådskandidat for HavdrupListen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.