Dansk Folkeparti i Solrød har netop afholdt ordinær generalforsamling, den 31. marts på Solrød Bibliotek. Der var et betydeligt større fremmøde end tidligere år, og årsagen kan jo være – som formanden oplyste i sin beretning – at medlemstallet er fordoblet i 2014.

Det er vi rigtig glade for i DF Solrød…

 

Ligeledes fremgik det af beretningen, at flere, primært yngre kræfter var villige til at deltage i det aktive arbejde for partiet. Denne positive holdning kom til udtryk, da det stod klart at der skulle ske en ændring i bestyrelsens sammensætning. Formanden gennem ca. 15 år,  Christen Kristensen, havde nemlig besluttet at træde tilbage, og der skulle vælges ny formand.

 

Efter diverse skriftlige afstemninger, blev den nye bestyrelse sammensat således:

Jens Fiskbæk (tid. næstformand) blev valgt som ny formand. Som ny næstformand blev Per Hauge valgt, og de tre øvrige medlemmer er Erik Larholt, Flemming Bugge og Christen Kristensen. Alt i alt en stærk bestyrelse, der nu står klar til det kommende folketingsvalg..

 

Dansk Folkepartis lokalforening i Solrød har været særdeles aktiv siden partiets start i 1995, og blev ved valget i 1997  repræsenteret i Solrød byråd samt i Roskilde Amtsråd med to medlemmer. I perioden 1998 til 2007 har DF i Solrød leveret to folketingsmedlemmer. Efterfølgende blev vi repræsenteret i Greve/Solrød kredsen ved Liselott Blixt, og i år forventer vi at vores MF kandidat Gert Christensen, Greve bliver vores 4. folketingsmedlem i kredsen…

 

For yderligere information omkring vores virke, besøg venligst http://www.danskfolkeparti.dk/Solrød  Eller vores facebook side ”Dansk Folkeparti – Solrød”

 

 

Med venlig hilsen

Jens Fiskbæk
Formand
Dansk Folkeparti i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.