Ivar Haugaard, som repræsenterer Venstre, har et læserbrev i Netavisen Solrød, hvor han beskriver en del af de udfordringer Solrød Kommune har omkring integration af flygtninge i vor lille kommune.

Desværre vælger Ivar Haugaard åbenbart bevidst, eller også læser han Biblen på en anden måde end os andre, at angribe Liberal Alliance i Solrød for ikke, at tage ansvar ved, at stemme for, at anvende borgernes penge til indkøb af ejerboliger til flygtninge.

Lad mig skære det ud i pap for Ivar Haugaard, hvorfor Liberal Alliance indtil videre er imod opkøb af ejerboliger.

For det første er det ikke en kommunal opgave at indkøbe privat ejendom.

For det andet er det Liberal Alliances holdning, at alle sten skulle vendes inden der blev foretaget sådanne investeringer.

For det tredje bør kommunale bygninger, der står tomme, eksempelvis SFO’en, Jersie Skole, kunne anvendes til formålet. Det er langt den billigste løsning, og det er Ivar Haugaard vel ikke uenig i, da han tidligere har oplyst, at ”for en meget minimal udgift kan ombygges til 14 flygtninge”. Nu skriver han at det vil koste millioner.

For det fjerde har vi også sagt, men her sov Ivar Haugaard måske i timen, at hvis det viser sig, at der ikke er andre muligheder, så bakker vi også op, selvom det ikke er vor kop te.

Jeg har fuld forståelse for, at beboere i visse områder i vor lille kommune kan være nervøse for, at der skabes små ghettoer af flygtninge. Det er bestemt en udfordring alle kommuner har udfordringer med, og i en kommune af vor størrelse og sammensætning bliver udfordringen endnu større.

Desværre er der ingen garanti for at tilstrømningen af flygtninge vil minimeres i overskuelig fremtid, og det er en stor ubekendt faktor. Kvoter for hvor mange flygtning kommunen skal integrere pålægges af Regeringen, men kvoterne er ikke korrekte idet der endvidere kommer et større antal flygtninge grundet reglerne om familiesammenføring, og det skaber et yderligere pres på kommunen, da vi også er forpligtigede til at integrere disse.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Liberal Alliance i Solrød ønsker, at vi behandler de mange ulykkelige mennesker lige så godt, som vi selv ønsker, at blive behandlet, hvis vi var i samme situation.

Det vi efterlyser, er en langsigtet holdbar løsning, og den ses ikke hos Solrød Byråd. Hér popper sagerne op og behandles næsten som lappeløsninger.

Der er behov for en langsigtet strategi, som også involverer, hvorledes vi sikrer, at der stadig kan tilbydes boliger til unge, samt andre borgere der har brug for hjælp. Jeg må gå ud fra, at vi vel prioriterer vore egne borgere i første række.

Landspolitisk ønsker Liberal Alliance at vi gør mere for, at få integreret flygtningene i deres eget nærområde. Vi er overbevist om, at de fleste helst ville forblive i det land de er født og opvokset i.

De midler der afsættes til håndtering af flygtninge vil kunne have en større effekt i hjem- eller nabolandet.

Så jo Ivar Haugaard, Venstre. Liberal Alliance påtager sig ansvar. Vi prioriterer bare anderledes. Men der skal nu ikke herske tvivl om, at vi vil gøre det der er socialt og økonomisk mest forsvarligt for Solrød Kommune.

Med venlig hilsen

Jørgen Kreutzer
Formand
Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.