For 23 år siden stemte danskerne NEJ til Mastrichtaftalen.

Dette førte til at vi fik de 4 EU-forbehold. Unionsborgerskab, Den fælles valuta, euroen, Den fælles forsvarspolitik, samt Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender. Sidstnævnte af disse fire forbehold, i daglig tale kaldet retsforbeholdet, skal vi nu til Folkeafstemning om afgivelse af forbeholdet, den 3 december i år. Retsforbeholdet indeholder 32 retsakter som vi i dag ikke deltager i. Det vil sige at vi ikke har tilsluttet os EU-regler om retslige og indre anliggender der ellers oftest varetages af EU-landenes politi eller retslige myndigheder. Det vi skal stemme om er en tilslutning til 22 ud af de 32 retsakter. Hvoraf EUROPOL og Schengen er 2 af de vigtigste. Stemmer danskerne JA til afskaffelse af disse retsakter er konsekvensen, at EU fremover vil få mere indflydelse over Danmark. Altså afgiver vi suverænitet til EU. Som juraprofessor Peter Pagh fra Københavns universitet formulerer det. ”Man kan ikke være halvt gravid. Enten er man det, eller også er man det ikke”. På samme måde forholder det sig med national suverænitet. Enten har vi suverænitet, eller også har vi det ikke. ” Liberal Alliance anbefaler danskerne at stemme nej til at udskifte retsforbeholdet med en tilvalgsmodel. Den tilvalgsordning, som partierne foreslår, er en glidebane. Det er helt afgørende, at Danmark fortsat har fuldstændig kontrol over sin rets- og udlændingepolitik. Til- og fravalg vil afhænge af det politiske flertal, og den risiko ønsker vi ikke at løbe. En af de ting Ja siden argumenterer med er at de påstår Danmark ikke længere kan fortsætte i EUROPOL. Men det fungerer fint for både Norge og Schweiz og hvilken grund skulle de øvrige EU-lande have for ikke at ønske Danmarks deltagelse. Stemmes der JA sker der ligeledes ændringer i Schengen-aftalen. »Der står i denne aftale, at EU-partierne forpligter sig på i al fremtid at implementere alle Schengen-reglerne, og det betyder jo, at hvis man gerne vil ud af Schengen, eller hvis man gerne vil ændre på Schengen, så skal det fremadrettet, hvis aftalen vedtages, samt efterfølgende godkendes af alle aftalepartierne. Netop i denne tid oplever vi et sammenbrud af Schengen-aftale. Landene formår ikke at samarbejde og vi ser en fuldstændig ukontrollabel migrant og flygtninge situation. Lokalt skal Solrød Kommune i 2016 spare 32 mio. kr. De mange flygtninge og migranter udgør 12 mio. kr. af de samlede besparelser. En omkostning der også vil være der i 2017, samt formentlig større. Det kan derfor ikke undgås at gå ud over Solrøds indbyggere samt den velfærd vi selv har indbetalt til. Derfor skal vi også sikre, at vi hurtigst muligt får integreret dem vi har fået tildelt, men vi må også kunne sige ”Stop”. Liberal Alliance ønsker at hjælpe i nærområderne og derved sikre at presset lettes mod grænserne til EU.

Liberal Alliance siger ikke nej til EU. Vi er til gengæld af den opfattelse, at de gode ideer omkring et ”Fællesskab” indenfor frihandel, har vokset sig til noget i ønsket af ”Europæisk Forende Stater”, og det ønsker vi slet ikke.

EU skal ikke have yderligere indflydelse som de vil få, hvis vi igen afgiver yderligere suverænitet ved at stemme JA til afskaffelsen af retsforbeholdet. Lad magten over Danmark ligge i Danmark og ikke i Bruxelles. Stem ”NEJ TAK” til afgivelse af Forbeholdet.

Ole Riis Hansen Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.