Danmark oplever i øjeblikket et pres af uhørte dimensioner på vore grænser. Altså grænser som via Schengen-aftalen skal holdes åbne. Efter at Sverige har indført id kontrol sammen med et transportøransvar, har Danmark, som bekendt, indført en midlertidig grænsekontrol, som dog ikke er fuldstændig.

Jeg forstår fuldt ud udfordringerne, samt ikke mindst hvorfor enkelte lande nu enten bygger hegn omkring grænserne, eller indfører midlertidig kontrol.

Årsagen ligger i, at EU for længe siden burde have aftalt, hvorledes fællesskabet kunne håndtere de mange potentielle flygtninge, i stedet for, at tørre ansvaret af på nogle få lande.

Men det har nu ikke gjort udfordringerne mindre. Tvært om. Enten må EU træde i karakter eller også må de erkende, at slaget er tabt. Man kan vel påstå at Schengen og dermed EU har spillet fallit.

Kommunerne i Danmark er allerede pressede, blandt andet pga. tilstrømningen, pligten til anvisning af boliger, reglerne omkring familiesammenføring, samt ikke mindst selve integrationsopgaven.

En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder bl.a., at Udlændingestyrelsen bestemmer hvilken kommune, flygtningen skal bo.

Hvordan får vi skaffet boliger til de mange tildelte flygtninge og hvor skal de placeres? Skal vi i gang med at bygge pavilloner eller opføre teltlejre?

Her er det interessant hvor man i Solrød Kommune vil placere eksempelvis et antal pavilloner, hvis man vælger denne løsning. Små flygtningelejre skyder op overalt. Eksempelvis bliver Solrød Kommune i 2017 formentlig nabo til et større flygtningecenter ved Flyvestation Skalstrup. Roskilde Kommune har planer om at der skal indrettes 150 værelser, der har eget bad og toilet, samt tilhørende fælleslokaler og –områder.

Solrød Kommune har allerede anvendt den løsning både at købe, hvilket der sikkert er både fordele som ulemper ved, ligesom der er indgået flere lejemål.

Kommunen har ikke flere egne ledige bygninger, og det er et problem. Hvorledes vil vi håndtere disse udfordringer uden, at det går ud over egne borgere, som vel egentlig burde have et større krav på at blive behandlet fair. Det bliver spændende at se, hvorledes Byrådet løser den udfordring. For man vil vel ikke sætte egne borgere tilbage i boligkøen?

Solrød Kommune er pålagt af Regeringen, indtil videre, at skulle modtage 81 flygtninge i 2016. Erfaringerne fra de seneste år viser, at det tal nok bliver endnu større. Hertil skal endvidere indregnes et ukendt antal der er omfattet af reglerne for familiesammenføring. Kommunen har anslået at der vil være ca. 26 i den skolepligtige alder. Udfordringen bliver hvor disse børn skal placeres.

Senest har Kommunernes Landsforening meldt ud, at kommunerne på landsplan får brug for 1.200 ekstra pædagoger, 300 modtageklasser og 80 nye daginstitutioner for at løfte integrationsopgaven. Også hér vil vor lille Kommune også få store udfordringer. For hvor kommer pengene fra?

For hvordan sikrer vi god integration? Det er indiskutabelt at fornægte, at vi ikke har vi en forpligtigelse til at tage godt imod reelle flygtninge. Flygtninge skal vi hjælpe og dem tror jeg, at vi alle gerne vil gøre noget for.

Desværre findes der også migranter. Dem skal vi også hjælpe. Hjælpe videre eller sende hjem. Hér er vi ikke forpligtede. Her kan vi kun håbe at Udlændingestyrelsen formår at få identificeret hvem der har et reelt behov, samt hvem der kun ønsker en bedre økonomisk tilværelse.

Liberal Alliance i Solrød vil gerne være med til at tage ansvar, men ikke på borgernes bekostning. Regeringen må kompensere kommunerne for de helt urimelige udgifter denne ulykkelige flygtningesituation har medført.

Men det vigtigste er lige nu, at EU snarest får sikret hjælpen i nærområdet. Liberal Alliance støtter gerne at der afsættes flere midler til denne indsats.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Kreutzer

Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.