Et plejehjem skal være et hjem med værdig pleje, omsorg og nærvær, ydet af dygtige ledere og medarbejdere med hjertet på rette sted.

Vores ældre har været med til at opbygge det samfund vi lever i, i dag. De har passet på os da vi var små og været der for os, når vi har haft brug for det. Hvis vi sikre minimumsnormeringer i ældreplejen giver det ro for personalet, men så sandelig også for vores ældre. Vores ældre skal føle at personalet har tid, rum og overskud.

Vort personale skal ligeledes sikres gode arbejdsvilkår og muligheder for efteruddannelse, der skal være meget mere fokus på samarbejde mellem faggrupper samt arbejdsmiljø og trivsel. Det er ikke nok, at vi laver forskellige politikker for ældreplejen. Vi skal også sikre, at de føres ud i livet, i den praktiske hverdag med inddragelse og medbestemmelse og ikke mindst respekt for den ældre og sårbare.

I Danmark sætter vi stor pris på retten til at vælge selv, og den ret må ikke stoppe, når vi bliver ældre og får brug for hjælp. I Dansk Folkeparti ønsker vi et friplejehjem i Havdrup. Friplejehjem skal være en ekstra valgmulighed til det nuværende Christians Have, hvor man kan få ønsker opfyldt, som muligvis ikke er tilfældet via Christians Have, der hvor man gerne vil bo.

Nogle ældre ønsker måske at bo på et plejehjem, hvor kæledyret kan flytte med. Andre måske et plejehjem, hvor man kan leve den sidste tid med sin ægtefælle. Eller et plejehjem der har fokus på kunst og kultur. Ønskerne kan være mange.

Er man visiteret til en plejehjemsplads, kan man bruge sin frie ret til at vælge plejehjem til at flytte ind på et friplejehjem både i og udenfor opholdskommunen. Alle ældre der visiteres til en plejebolig, skal opleve en værdig pleje og omsorg, præcis der hvor de ønsker det, og ikke kun der hvor der er en ledig kommunal plejehjemsplads.

Alle – også de ældre – har ret til at vælge selv, det øger livskvalitet og værdighed og giver mulighed for, at alle kan leve det liv de ønsker hele livet.

Helle Zelasny kandidat for Dansk Folkeparti Solrød KV21. Stem personligt nr. 2 på liste O.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.