På byrådsmødet mandag aften, hvor Solrød Kommunes budget for 2022 blev førstebehandlet, gentog vi vores ønske om, at der bliver bygget en ny daginstitution i de kommende år. Vi har allerede bragt det ind i forhandlingerne, og vi kommer til alt holde fast i det, for det er enormt vigtigt for os – og for børnene i kommunen.

Vi ønsker en helt ny, integreret daginstitution – altså både vuggestue og børnehave – og gerne en slags strandbørnehave eller naturbørnehave. Det bliver der ikke råd til allerede til næste år, men vi vil have det lagt i budgettet i overslagsårene, så vi kan begynde at indtænke den for de kommende år.

Børnetallene peger i forskellige retninger

Solrød Kommunes egne befolkningsprognoser viser, at børnetallet i kommunen vil falde efter 2024, og hvis man stolede alene på det, ville det måske ikke nødvendigvis give mening at investere i en ny institution. Men for det første har Solrød Kommune tidligere taget fejl i sine prognoser, fordi der er flyttet flere børnefamilier end forventet ind i eksempelvis Karlstrup Strand-området, og derudover mener vi stadig, at området kan prioriteres højere.

Hvis man ser nærmere på de befolkningsprognoser, som enten Kommunernes Landsforening eller Danmarks Statistik udfærdiger, så vil børnetallene i Solrød Kommune fortsætte med at stige mange år efter 2024, og derfor vil vi gerne være på den sikre side, når vi indretter fremtiden for børnene og deres familier.

Slut med lappeløsninger – vi ønsker fremtidssikker løsning

Vi har flere gange i denne valgperiode måttet afsætte ekstra penge for at forbedre vores eksisterende dagtilbud, og vi har også måttet sætte flere børn ind i dagtilbuddene, end vi egentlig havde lyst til. Og de løsninger – som vi bliver nødt til at kalde lappeløsninger – er vi ikke glade for.

Derfor ønsker vi en mere fremtidssikret løsning, hvor vi afsætter de nødvendige midler til at bygge en helt ny daginstitution, så vi er sikre på at kunne klare de fremtidige udfordringer uden hele tiden at skulle lappe på de eksisterende.

Og så må vi også bare sige, at vi jo ikke skal finde vores politiske løsninger i kommunale regneark. Selv i en situation, hvor børnefaldet rent faktisk vil stagnere, vil vi stadig have den holdning, at vi godt kan prioritere hverdagen for børnene i kommunen endnu højere, end vi gør i dag.

Det vil vi konservative i hvert fald, og det ønske kommer vi til at stå stejlt på i de fortsatte forhandlinger om Solrød Kommunes budget for 2022 og årene derefter.

Kilde: Af Jan Færch og Morten Scheelsbeck, konservative byrådsmedlemmer i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.