Ved en højtidelig ceremoni i Holmens Kirke, fik DF lokal afd. i Solrød overleveret egen Dannebrogs fane. Det skete tre dage før folketingsvalget, på Valdemarsdagen den 15. juni, hvor Danmarks Samfundet traditionen tro afholdt arrangementer over hele landet.

Dannebrog betyder “Danernes fane” og er verdens ældste nationalflag. Ifølge legenden faldt det ned fra himlen i forbindelse med slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni 1219, og har siden været det vigtigste nationale symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Selve overrækkelsen af fanen blev foretaget af hendes kongelige højhed prinsesse Elisabeth, der også overrakte faner til andre foreninger fra Københavnsområdet. Fra Dansk Folkeparti i Solrød var vi fire repræsentanter, Christen Kristensen, Erik Larsholt, Flemming Bugge og formand Jens Fiskbæk alle fra lokalafdelingens bestyrelse.

Efter den kirkelige handling dannede gæster og fanebærere et stort optog og ledsaget af Flådens Tamburkorps marcheredes til Københavns Rådhus, hvor vi blev modtaget af kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), der holdt en meget flot tale for Dannebrog. Under opholdet på Rådhuset var der underholdning, leveret af bl.a. Københavns Politis sangkor og af Tamburkorpset. Seancen afsluttedes med tildeling af årets Valdemar 2015, som gik til FDF’s drenge-spejderkorps.

En række særligt inviterede, bl.a. hendes kongelige højhed prinsesse Elisabeth og komtesse Josephine af Rosenborg, samt diverse ordensbrødre, riddere af Dannebrog og naturligvis også DF afdelingsbestyrelse, blev derefter budt på de kendte Rådhuspandekager. Vært ved dette hyggelige arrangement var også Carl Christian Ebbesen. Efter endt festivitas drog vi atter hjem til Solrød, en fane og en stor oplevelse rigere.

Med venlig hilsen
Jens Fiskbæk,
Lokalformand,
Dansk Folkeparti i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.