Af Brian Mikkelsen, medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Debatten om fremtidens gymnasier er netop gået i gang på Christiansborg. Forhandlingerne skal munde ud i en ny reform af uddannelserne, og fra konservativ side har vi særligt ét meget vigtigt fokus: Dannelsen af vores unge.

Det er nemlig utroligt vigtigt for os, at gymnasiet ikke bare bliver et sted, hvor vi smider unge ind for at uddanne dem til arbejdskraft. Arbejde er vigtigt, men vi må ikke udvande den almene dannelse af de unge undervejs, og derfor er der blandt andet behov for et stærkt dannelsesbegreb og en stærk faglighed, der går helt i dybden.

At være dannet betyder i min optik, at man forstår fortiden og vores fælles historie og kan perspektivere den til nutiden og fremtiden, og derfor har vi eksempelvis afvist Venstres forslag om at lægge eksamenerne sammen i de tre traditionelle dannelsesfag historie, oldtidskundskab og religion. Det vil vi kæmpe imod, for det har aldrig været vigtigere at sikre dannelsen blandt unge. Derfor vil vi selvfølgelig ikke være med til at udvande den.

Vi ønsker et alment dannende gymnasium, men når Venstre-regeringen vil ”modernisere gymnasiets tilgang til almendannelse, så den er i takt med samfundsudviklingen,” må vi råbe vagt i gevær. For rolig nu – dannelse tager netop udgangspunkt i noget grundlæggende, som ikke bare ændrer sig med samme hast som samfundet. Og heldigvis for det i øvrigt.

Verden omkring os farer af sted med højere fart end hidtil, og vi skal selvfølgelig følge med globaliseringen – men vi skal også huske på, at det ikke kun er arbejdskraft, vi uddanner fra gymnasierne. Det er også dannede mennesker, der skal tegne fremtidens samfund. Gymnasiet skal ikke blot være en forberedelse til arbejdsmarkedet. Den skal også være en forberedelse til livet.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.