Ved den afsluttende debat omkring budgettet for næste år, fremførte DF’s byrådsmedlem Per Hauge, at det aldrig var populært at svinge sparekniven, og at han hellere ville have været en del af et byråd, der delte gaver ud. Situationen i kommunen er af en sådan karakter, at dette ikke lader sig gøre, og at man derfor måtte finde en balance mellem at være et ansvarligt byrådsmedlem og at dele gaver ud, der ikke er økonomisk dækning for.

Han udtrykte imidlertid glæde over, at det i budgettet, fortsat vil være muligt at fastholde serviceniveauet på ældreområdet, ligesom at det også er muligt at fastholde den høje prioritering på skoleområdet. Han hæftede sig ligeledes ved den store udfordring Solrød kommune havde i forhold til antallet af flygtninge og immigranter som kommunen skulle håndtere i de kommende år. Således budgetteres der for året 2016 med en ekstra udgift for kommunen på ikke mindre end ca. 20 mill. kroner. Et tal, der sagtens kan ændre sig, idet det er svært at spå om fremtiden, i særdeleshed på netop dette område. Han var således tilfreds med, at et enigt byråd ønsker, at der foretages en grundig analyse af kommunes udgifter til flygtningeområdet, således at kommunen kan få en bedre indsigt i Solrøds prioriteringsmuligheder.

Jeg personligt, vil dog ikke undlade her, at indskyde en lille bemærkning til ovenstående. Kommunes budgetterede udgift til nævnte flygtninge kan ikke stå alene, idet staten også indskyder et beløb til afholdelse af udgifterne, hvilket får mig til at fastslå, staten er også os, hvorfor vi borgere er med til at betale hele regningen, uanset hvor pengene bliver taget fra. Og at vi derfor ikke skal være blinde for, at disse udgifter tvinger os til, i stedet for at forbedre f.eks. ældreområdet og skoleområdet, at fastholde det niveau vi har i øjeblikket. Og ingen kan vel være i tvivl om, at netop disse områder sagtens kunne forbedres.

Per Hauges bemærkninger omkring flygtninge og immigranter gik ikke ubemærket hen, og afstedkom en del harske udtalelser, fra bl.a. løsgængeren Bo Nygaard. Denne var noget fortørnet over at Per Hauge, DF, omtalte flygtningene som immigranter, idet der var tale om stakkels forfulgte mennesker, der var flygtet fra krig og terror. Hr. Bo Nygaard,  Per Hauge omtalte ikke de tilrejsende som immigranter, han gjorde nemlig det politiske korrekte, han omtalte dem som flygtninge og immigranter, han undlod altså ikke at omtale dem som flygtninge også. Så blev dette vel sat på plads.

Noget andet der fortjener at blive sat på plads i denne debat, er flygtninge kontra immigranter. Disse mennesker Bo Nygaard omtaler som flygtninge, var ganske rigtig flygtninge, da de flygtede fra krig og terror. Det kan der slet ikke herske tvivl om, men de gjorde sig selv til immigranter i selv samme øjeblik de forlod det første sikre land de kom til, for at rejse videre til det næste og det næste og det næste. Nu var de nemlig ikke forfulgte længere. Men lad os nu bare for Bo Nygaards skyld dvæle lidt ved ordet/betegnelsen ”flygtninge”. En flygtning er ganske rigtig en der flygter fra tilstande, han eller hun ikke kan leve under, grundet krig eller terror. Det betyder altså også, at når der igen hersker sikre tilstande i det land hvorfra de flygtede, så kan de trygt rejse tilbage, hvilket også er meningen. Hvis ikke, så er de immigranter. Det er derfor med glæde, at hr. Bo Nygaards harske og hadefulde holdninger mod DF, dog erkender (formentlig ganske ufrivilligt) at disse mennesker skal rejse hjem igen, når forholdende tillader det.

Det ville imidlertid klæde Bo Nygaard og andre, at man fastholdt fokus på problemet, i stedet for at tage kampen op mod den ene eller andet betegnelse. Og problemet er åbenlyst, her er tale om mennesker, der bør have hjælp og som bør have vores medfølelse, spørgsmålet er blot, hvor skal vi hjælpe dem, og skal vi hjælpe dem på bekostning af vores egne, der lider nød?  I øvrigt kunne jeg ikke lade være med at more mig, og måske også undre mig lidt, da samme Bo Nygaard udtalte, at han ønskede at yde yderligere økonomisk støtte til de fremmede, samtidig ønskede han også skattenedsættelser??? – jeg lader lige dette stå og svæve.

 

 

     Jens Fiskbæk

Formand

DF Solrød lokalafdeling

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.