Solrød Kommune er næsten fuldt udbygget og mange nye borgere ønsker at flytte til Solrød.

Det er meget glædeligt.

Som kommune er vi underlagt Statens “fingerplan”, hvor der i forbindelse med planens revision er givet nye muligheder for en udbygning i Solrød.

Byrådet er forpligtet til at lave en ny eller revideret planstrategi 2020.

Her er der i Solrød fra staten udpeget nye arealer, hvor byggeri bliver muligt.

Byrådet har i den forbindelse afgivet høringssvar og i den nye planstrategi er disse muligheder beskrevet.

Der har også været afholdt borgermøder om sagen, hvor kommentarer naturligvis indgår i den videre politiske behandling.

For Havdrups vedkommende betyder det, at 3 nye områder øst og nordvest for Havdrup kan bebygges.

På byrådsmødet d. 24. februar 2020 blev den nye planstrategi, der er udarbejdet af administrationen behandlet og vedtaget af et flertal i byrådet.

Havdruplisten stemte for punktet, som betyder, at sagen sendes videre til politisk behandling og i høring blandt borgerne.

I lederen fra Lokalavisen Solrød fremgår det, at “politikerne ødelægger kommunens juvel” (Havdrup), samt at Havdruplisten har stemt for et 3 etagers byggeri ved Skovvænget.

Man bør holde sig til fakta!

Lad mig sige det helt klart! Et 3 etagers byggeri kommer aldrig til at ske med Havdruplistens stemme.

Jeg tror heller ikke at mine byrådskolleger mener det er nogen god ide.

Havdruplisten ønsker, at Havdrup stadig udvikler sig, men beholder miljøet som en landsby med smuk natur, marker og enge og “Havdrup ånden”.

Nu ser byrådet på de indkomne høringssvar og sidst på året besluttes en revideret kommuneplan og sidst i 2021 bliver der udarbejdet lokalplaner for de nye udviklingsområder i hele Solrød.

Undervejs afholdes borgermøder, så byrådet får det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Men:” Askerød 2″ i Havdrup, som var overskriften i Lokalavisen Solrød, bliver ikke aktuel. Det vil Havdruplisten til en hver tid modsætte sig!

Kilde: Henning Christiansen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.