De to linier, der flytter ind i Campus er Idrætlinien med Martin Arken som lærer og Pr/Eventlinien med Christian Junget Madsen. Den seneste tid er lokalerne blevet tilpasset og indrettet efter de behov de to linier har.

2. maj vil der være officiel indvielse af Klemmenstrupgård Nords nye lokaler. Den officeille indvielse markeres ved at snoren klippes af Mads Andersen, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Det er den tredje institution, der inden for de seneste par måneder, der har fundet vej til Campus Køge. ”Det er med stor glæde, at Campus området nu bliver udvidet med endnu en institution og jeg ser meget frem til fredagens indvielse”, udtaler Campus Koordinator, Allan Corfitsen.

Hvorfor Klemmenstrupgård Nord?
For at kunne leve op til de nye reformer på kontanthjælpsområdet og den nye EUD reform, har Klemmenstrupgård et behov for at være en synlig og integreret del af et ungdomsuddannelsesmiljø som Campus Køge. ”Ved at være synlige og tilstede sammen med de øvrige ungdomsuddannelser ønsker vi at skabe synergieffekt for vores elever”, siger forstander Elisabeth Dolmer og slutter af med: ”Eleverne vil opleve pulsen på ungdomsuddannelserne og samtidigt være i Klemmenstrupgårds ”trygge rammer” – de vil på nærmeste hold følge livet på de andre uddannelser, tale med andre unge omkring deres uddannelse og dette håber vi kan give en nemmere overgang til deres videre uddannelse”.

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.