I Solrød Kommunes værdighedspolitik er de ældre borgere og deres ønsker i centrum, og som et nyt element er bekæmpelse af ensomhed nu skrevet ind i politikken.

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre, sådan lyder et af de pejlemærker, som Solrød Byråd har valgt skal danne fundamentet for Solrød Kommune, og det afspejler sig også i den nye værdighedspolitik, som byrådet vedtog på byrådsmødet den 27. januar 2020.

Hovedtanken i politikken er, at det er borgernes egne ønsker og behov, der skal danne grundlaget for en værdig ældrepleje og på den måde også give borgerne en højere livskvalitet.

“Vi har den holdning, at et værdigt liv er forskelligt fra menneske til menneske, og derfor er det kun den enkelte borger, der kan være ekspert i, hvad værdighed er for lige præcis ham eller hende. Udgangspunktet er derfor også, at vi altid har fokus på den enkelte borgers ønsker,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Solrød Kommunes værdighedspolitik har bl.a. fokus på borgernes livskvalitet og selvbestemmelse, tillid blandt ældre, pårørende og kommunens ansatte samt mad og ernæring, og som et nyt element i kommunens værdighedspolitik er der nu skrevet et afsnit ind om bekæmpelse af ensomhed.

“Ensomhed er en forfærdelig følelse, som påvirker et menneskes liv markant. Det er derfor også et meget vigtigt emne, hvad angår et værdigt liv, og det er en udfordring, der kræver opmærksomhed,” siger Ivar Haugaard-Hansen og fortsætter:

“Vi har i 2019 udarbejdet en analyse af ensomme ældres mulighed for at indgå i fællesskaber, som viser, at vi også her i Solrød Kommune desværre har ældre, som trods vores mange muligheder for
aktiviteter og fællesskaber alligevel føler sig ensomme. Det kan der være flere årsager til, men det er vigtigt, at vi som kommune lokaliserer de områder, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, så vi sammen med vores borgere kan bekæmpe ensomheden.”

De konkrete indsatser, der skal være med til at afhjælpe ensomhed blandt Solrød Kommunes ældre, er ved at blive udpeget og ligger klar til foråret.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.