Byrådet har nu vedtaget den plan, der er sætter rammerne for, hvordan Solrød Kommune skal arbejde med trafikområdet for at gøre kommunen endnu mere sikker frem mod 2025.

Ethvert trafikuheld er et for meget. Derfor har Solrød Kommune en trafikplan, som udpeger de steder i kommunen, hvor en indsats kan gøre kommunens veje og stier endnu mere sikre, og byrådet har på byrådsmødet den 15. februar 2021 netop godkendt en ny og opdateret udgave af kommunens trafikplan – Trafikplan 2021-2025. Planen sætter både rammerne for, hvordan Solrød Kommune skal arbejde med de trafikale forhold som trafiksikkerhed, fremkommelighed, hastighed, cykelstier og parkeringsforhold.

Vi kan alle sammen gå rundt med en fornemmelse af, hvor vi gerne vil have ændret noget for at gøre de trafikale forhold mere sikre, men det er vigtigt, at vi sætter ind præcis der, hvor der rent faktisk er et reelt behov. Derfor er vores trafikplan et meget vigtigt redskab til på baggrund af analyser og fakta at danne et overblik over, hvor det giver bedst mening, at vi ændrer på de trafikale forhold for vores allesammens sikkerheds skyld,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Prioritering: færrest mulige trafikuheld

Trafikplanen indeholder en prioritering over, hvilke indsatser der skal prioriteres højest de kommende fem år for bedst muligt at undgå trafikuheld. Her er uheldsbelastede lokaliteter med fare for personuheld vægtet højest. Herefter prioriteres indsatser, hvor fokus er på at sænke hastigheder og/eller skabe større tryghed for bløde trafikanter, og sidst prioriteres indsatser, der gør det lettere for både fodgængere, cyklister og bilister at komme rundt i kommunen.

De tre vigtigste indsatser i Trafikplan 2021-2025 er ændringer i rundkørslen ved Parkvej og Jersie Strandvej, ændringer på strækningen Solrød Strandvej mellem Duevej og Parkvej samt ændringer i krydset Jersie Strandvej og Cordozavej. Disse steder topper listen, da der her har været flest uheld de seneste fem år.

Hvis der i løbet af de kommende fem år opstår et behov for andre indsatser end dem, der allerede står nævnt i Trafikplan 2021-2025, kan det også lade sig gøre at tilføje ekstra indsatser. Det er kun indsatserne, der er prioriteret aller højest, som skal være implementeret i løbet af de kommende fem år, resten af indsatserne kan skubbes til senere år. De konkrete indsatser forventes finansieret via byrådets årlige anlægspuljer til trafiksikkerhed og hastighedsdæmpende foranstaltninger, alternativt finansieres som konkrete budgetlagte anlægsprojekter eller anvist finansiering af overskydende anlægsmidler.

Trafikplan 2021-2025 kommer til at ligge på Solrød Kommunes hjemmeside under ‘Planer og politikker’ hurtigst muligt efter byrådsmødet den 15. februar 2021. Samtidig bliver der i forlængelse af Trafikplan 2021-2025 også opdateret data på Solrød Kommunes hjemmeside, så borgerne kan følge med i alle de data, som kommunen indsamler. Det giver som noget nyt også mulighed for historiske data.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.