Fredag eftermiddag er der underskrevet en ny lokal arbejdstidsaftale mellem Solrød Lærerforening og Solrød Kommune, som sætter rammerne for lærernes arbejdsliv det kommende skoleår.

En aftale, der skaber balance, gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Det er budskabet bag den nye lokale arbejdstidsaftale, Solrødaftalen, som Solrød Lærerforening og Solrød Kommune satte underskrifter på fredag eftermiddag.

Aftalen, som sætter rammerne for lærernes arbejdsliv det kommende skoleår, bygger bro mellem den kultur og tradition, der har kendetegnet det hidtidige samarbejde i Solrød Kommune og den centrale arbejdstidsaftale, A20, som KL og Danmarks Lærerforening indgik i august 2020.

Intentionen i aftalen er at understøtte skolerne i at kunne planlægge fleksibelt og ubureaukratisk, og samtidig skal aftalen fremme en opgavefordeling, der er præget af tydelighed, gennemsigtighed og dialog.

Formand for Solrød Lærerforening, Tanja Siiger, glæder sig over den nye aftale, som giver gode rammer for lærerne og ser gode perspektiver i aftalen.

Vi har altid haft et godt og værdifuldt samarbejde i Solrød Kommune, men med den nye aftale skal vi samarbejde yderligere, og det glæder vi os til. Vi har i fællesskab udarbejdet et årshjul, som synliggør samarbejdet på kommune- og skoleniveau, og som skal sikre en ensartet proces på skolerne. Ledelsen skal derudover udarbejde en skoleplan, som præsenteres for lærerne på et samarbejdsmøde, og på den måde sikrer vi indsigt og ejerskab”, siger Tanja Siiger.

Direktør for børne- og ungeområdet i Solrød Kommune, Jesper Reming Tangbæk, glæder sig også over den nye aftale og er sikker på, at den bygger videre på det allerede gode samarbejde, som i mange år har eksisteret mellem lærerkreds og kommune.

“Vi har en fælles interesse i at skabe de bedst mulige rammer for den lokale folkeskoles udvikling. Det drejer sig om elevernes læring, trivsel og uddannelse, og det forpligter vi os på at samarbejde om. Et samarbejde, som fortsat vil tage udgangspunkt i værdierne åben dialog, gensidig tillid, respekt og nysgerrighed”, siger Jesper Reming Tangbæk.

Med aftalen er der fokus på at give nyuddannede lærere en god start på skoler i Solrød Kommune, og der er i aftalen præcise rammer for de nyuddannedes vilkår, så de får en god start på arbejdslivet som lærer. Undervisningstimetallet er derfor sænket i den nye aftale for at give mere tid til forberedelse, to-lærertimer og mentorordning.

“Vi ved, at det er af meget stor betydning for de nyuddannede, at de får succes fra begyndelsen, og det vil vi gerne understøtte,” siger Jesper Reming Tangbæk.

“Nu har vi rammerne på plads og skal i gang med at føre det ud i livet. Det vil tage tid, før vi alle har aftalen under huden, og det bliver spændende at følge, hvordan aftalen kommer til at virke i praksis. Det får vi i fællesskab en stor og vigtig opgave med i det kommende skoleår,” siger Tanja Siiger.

Partnerne har allerede nu aftalt at følge processen og løbende evaluere, hvordan det går.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.