Kræftens bekæmpelses lokalafdeling i Solrød har holdt en noget forsinket generalforsamling på grund af Corona. Der blev valgt 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen, som nu består af 7 personer.

Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Birgitte Lauridsen, kasserer Lotte Kvist Andersen-Degn, sekretær Dina Oxfeldt, Naima Simring, Ingelise Wedel Friis, Betinna Nørring og Marianne Paulmann som menige bestyrelsesmedlemmer.

Naima Simring, som har været formand for lokalforeningen de sidste 4 år, ønskede ikke at fortsætte på denne post, men forbliver som menigt medlem i bestyrelsen. Bestyrelsen takker Naima for hendes indsats som formand og ser frem til fortsat samarbejde.

Den nye formand glæder sig over at bestyrelsen er vokset med 3 medlemmer, der da nu er flere til at planlægge og være aktive ved forskellige arrangementer. Det sidste halve år er der tillige en del, der har meldt sig som frivillige i lokalforeningen, hvor de giver en hånd med til en eller flere begivenheder. Sidst til Lyserød lørdag, hvor 2 frivillige gjorde det muligt at have en stand i Havdrup ud over den traditionelle stand i Solrød.

Ud over de fysiske arrangementer har lokalforeningen i 2020 og 2021 to politiske fokusområder, der skal arbejdes med. Disse områder er besluttet på Kræftens bekæmpelses repræsentantskabsmøde. Det er en indsats overfor Pårørende, som har brug for støtte og en indsats for Røgfri fremtid, hvor vi vil sikre at vores børn og unge ikke lærer at ryge.

Hver tredje dansker rammes af kræft, så det er en sag der vedkommer os alle. Det glæder mig at være formand for en lokalforening, hvor vi i bestyrelsen, forhåbentlig, kan være med til at gøre en forskel og sætte fokus på et så vigtigt emne, udtaler Birgitte Lauridsen.

Kilde: Birgitte Lauridsen – Formand for kræftens bekæmpelse Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.