Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte den 20. april 2020 nye retningslinjer for udeservering i Solrød Center, som tillader udeservering året rundt.

De nye retningslinjer træder i kraft pr. 23. april 2020:

Se de nye retningslinjer for udeservering i Solrød Center og ansøgningsskema her (pdf).

De nye retningslinjer er stort set en videreførelse af de tidligere retningslinjer, men med følgende væsentlige undtagelser:

  • Det vil fremadrettet være muligt at have udeservering året rundt (og ikke kun fra 1. maj til 1. oktober).
  • Der skal vedlægges samtykke fra grundejeren (hvis Solrød Kommune ikke ejer arealet) og fra de virksomheder, som udeserveringsstedet etableres ud for.
  • Der kan fremadrettet indgås lokale aftaler om reduceret åbningstid.

Retningslinjerne gør sig udelukkende gældende for restaurationer, som ønsker fast areal til udendørs servering. Således har udeserveringsreglerne ikke indflydelse på andre arrangementer i centret eller på scenen i centret.

Hvorfor revision?

Ønsket om at kunne opholde sig udendørs året rundt er steget, siden retningslinjerne blev udarbejdet i 2003. Dette ønske er også til stede i Solrød Center, hvor restauranter og caféer har udtrykt ønske om at forlænge perioden for udeservering ud over den indtil nu tilladte periode fra 1. maj til 1. oktober. Vejrforholdene har desuden ofte været gunstige for udendørs ophold både før 1. maj og efter 1. oktober.

Dertil kommer Byrådets arbejde med Helhedsplanen for Solrød Center, der anbefaler, at vi i centret arbejder for at skabe mere liv og aktiviteter året rundt i centergaden.
De tidligere gældende retningslinjer for udeservering i Solrød Center blev vedtaget af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i juni 2003.

Centerforeningen behandler fortsat ansøgninger

Kompetencen til at give tilladelse til etablering af udeservering efter retningslinjerne er fortsat uddelegeret til Solrød Centerforening ud fra en betragtning om, at centerforeningen i øvrigt administrerer udendørs opstilling i gadebilledet, fx ved arrangementer, vareudstilling, stadepladser m.m. i centeret.
Inventar skal dog godkendes af Solrød Kommune inden indkøb.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.