Solrød Byråd sætter nu penge af til den første fase i etableringen af en ny idrætshal, der skal skabe endnu bedre rammer for fællesskaber og samhørighed. Som en del af processen bliver foreninger og brugere endnu engang spurgt ind til deres ønsker til Solrød Idrætscenter.

Da foreninger og brugere tilbage i 2018 blev spurgt ind til deres drømme og ønsker for Solrød Idrætscenter, var et af de gennemgående ønsker, at SIC skulle være et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer.

Ud fra de ønsker blev en større ombygning af SIC sat i gang med bl.a. etableringen af et Hjerterum, og som en del af planerne var også ønsket om en ny idrætshal. Den del af planerne var dog betinget af salget af grunden ved Taastrupvej og Cordozavej, hvor det kommende, bæredygtige boligbyggeri Green Hills netop nu er ved at blive opført.

Eftersom grunden er blevet solgt, har byrådet nu på byrådsmødet den 21. december 2020 sat 1 mio. kr. af til at sætte skub i planerne om en ny hal med mulig springgrav, tribunepladser og omklædningsfaciliteter.

“En ny hal var i 2018 et af de største ønsker hos foreningerne og brugerne, og i byrådet vil vi naturligvis gerne støtte op om vores borgere og skabe nogle endnu bedre rammer til vores meget aktive forenings- og idrætsliv. Men det er klart, at det er afgørende for byrådet, at foreninger og brugere stadig efterspørger en hal mere, og derfor er det en meget vigtig del af processen og en forudsætning for, at projektet bliver en realitet, at vi nu inddrager foreninger og borgere en gang til og igen spørger ind til planerne om den ekstra hal,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Endnu er det ikke afklaret præcis, hvor en kommende hal skal placeres ved SIC, men efter tidsplanen er det meningen, at både brugerinddragelsen, projekteringen og udbuddet skal ske i 2021.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.