Byrådet i Solrød Kommune har bevilget 1,8 mio. kr. til initiativer, der skal gøre rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej mere sikker.

I december 2019 vedtog byrådet i Solrød Kommune at sætte penge af til at afdække, hvordan rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej i Solrød kunne gøres mere sikker med udgangspunkt i en trafiksikkerhedsanalyse fra rådgivende ingeniør COWI. Nu er planen for en opgradering af rundkørslen klar, og derfor vedtog byrådet på april måneds byrådsmøde at afsætte 1,8 mio. kr. til konkrete sikkerhedsinitiativer, som følger både politiet, Vejdirektoratet og COWI’s anbefalinger.

Det betyder bl.a., at der kommer højere beplantning i midten af rundkørslen, en tydeligere markering af kørselsforløbet og en skarpere kørselskurve for både bilister og cyklister, som er med til at sænke farten hos begge parter. Samtidig bliver cykelstien rykket tættere på kørebanen, så både bilister og cyklister kan se hinanden tydeligt både før, i og på vej ud af rundkørslen.

“Der er forskellige holdninger blandt alle os borgere til, hvordan vores rundkørsler bliver så sikre som muligt, men ingen af os er eksperter på dette område. Derfor har det været afgørende for byrådet at sikre rundkørslen efter de anvisninger, vi har modtaget fra både Politiet, Vejdirektoratet og rådgivende ingeniør COWI, fordi det er dem, der er eksperter i trafiksikkerhed. Derfor har vi også lyttet nøje efter deres anbefalinger om at øge højden på beplantningen i midterrabatten og lave fartdæmpende foranstaltninger – vi tør simpelthen ikke at lade være,” siger borgmester Niels Hörup.

Ud over de allerede nævnte sikkerhedstiltag bliver der også etableret en forhøjet overkørsel med fortov på GL. Køgevej ved indkørslen til rundkørslen, og de to uafsluttede stisystemer ved Trylleskoven og Banestien bliver koblet mere trafiksikkert op på Strandvejens cykelstier og fortove.

Arbejdet med at gøre rundkørslen mere sikker forventes at starte op i 2020.

Fakta

Rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej er et af fire kryds, der er udpeget i Trafikplan 2016-2020 som vejkryds, hvor der over en femårig periode fra 2010-2014 er sket uheld. Som det sidste ud af de fire udpegede kryds bliver rundkørslen nu også sikkerhedsmæssigt opgraderet.

Opgraderingen sker bl.a. på baggrund af en analyse af trafiksikkerheden i kommunens rundkørsler, som den anerkendte analysevirksomhed COWI i 2019 udarbejdede for Solrød Kommune. Heri frarådede analysevirksomheden af hensyn til cyklisternes og fodgængernes sikkerhed, at der blev foretaget ændringer i kommunens rundkørsler, som kan være med til at øge hastigheden – fx ved at fjerne beplantningen i midterøerne.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.