Siden 2005 har Solrød Kommune bekæmpet støj fra den statslige Køge Bugt Motorvej, og byrådet har nu besluttet at sætte gang i en analyse, der skal afdække, hvordan støjen fra motorvejen kan mindskes med konkrete, realistiske initiativer, der kan indgå i statens nye pulje til støjbekæmpelse.

Den statslige Køge Bugt Motorvej går tværs igennem Solrød Kommune, og med den følger dagligt trafikstøj fra langt over 100.000 trafikanter, som er til gene for flere tusinde solrødborgere. En problematik, som Solrød Kommune siden 2005 ved hjælp af forskellige initiativer har arbejdet på at løse, og samtidig har kommunen også løbende forsøgt at få Vejdirektoratet til at hjælpe med løsninger.

Som en opfølgning på tidligere indsatser skal en ny analyse nu hjælpe løsningen på udfordringen på vej. Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 11. oktober 2021 besluttet at sætte 200.000 kr. af til en analyse, hvor eksperter i trafikstøj skal finde frem til konkrete, realistiske initiativer, der kan dæmpe støjen fra Danmarks mest befærdede motorvej.

Vi har i mange år taget støjproblematikken fra Køge Bugt Motorvejen meget seriøst og har så sent som i 2019 forhøjet støjvoldene ved motorvejen til det maksimalt mulige. Analysen skal hjælpe os med at finde frem til, om der er andre løsninger – måske på baggrund af ny teknologi eller viden – som kan hjælpe med at nedbringe støjen fra motorvejen,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Beslutningen om at afsætte 200.000 kr. til analysen har rod i en beslutning, byrådet tog i august 2021. Her vedtog byrådet nemlig, at Solrød Kommune skal afdække, hvordan initiativer til at bekæmpe trafikstøj fra Køge Bugt Motorvejen kan blive en del af de initiativer, der får penge fra puljerne i Statens Infrastrukturplan 2035.

Det er nemlig Vejdirektoratet selv, der definerer hvilke støjnedsættende projekter, som skal etableres via de statslige midler. Det er derfor også planen, at konkrete initiativer, som støjeksperterne finder frem til, skal præsenteres for Vejdirektoratet og Transportministeriet, så der er mulighed for, at Vejdirektoratet vælger, at projekterne kan blive finansieret af statslige midler. Hvis analysen også finder frem til initiativer, som Solrød Kommune selv kan føre ud i livet, vil initiativerne blive fremlagt for byrådet.

Vi ønsker at kunne præsentere konkrete initiativer for Vejdirektoratet og Transportministeriet i håbet om, at det vil gøre en forskel, og at Solrød Kommune vil komme i betragtning, når de statslige midler fordeles. Selvom det ikke er fair, hvis Solrød Kommunes borgere skal betale for en støjproblematik fra en statslig vej, er byrådet naturligvis også meget interesseret i, om støjeeksperterne finder frem til initiativer, vi selv kan løfte som kommune,” siger Niels Hörup.

På nuværende tidspunkt går ingen af de midler fra statens puljer, der allerede er uddelt, til støjproblematikken i Solrød Kommune, hvilket kan skyldes, at hovedparten af de støjbelastede boliger i Solrød Kommune ligger lige over den vejledende støjgrænse på 58 db. Det skyldes bl.a., at Solrød Kommune fra 2005 til 2019 i samarbejde med Vejdirektoratet allerede har udbygget støjvoldene ved Køge Bugt Motorvejen til den maksimalt mulige højde.

Holder øje med initiativer fra andre kommuner

Ud over analysen af, hvilke initiativer der kan sænke støjniveauet fra Køge Bugt Motorvejen, så vil Solrød Kommune også følge andre kommuners arbejde med lignende udfordringer med trafikstøj.

Trafikstøj er desværre en udfordring, som flere andre kommuner også kender til og forsøger at løse, og hvis vi i Solrød Kommune kan lære af andre eller bliver inspireret til, hvordan vi kan finde frem til holdbare løsninger, der kan hjælpe vores støjramte borgere, så spidser vi naturligvis ører og tager ved lære af de andre kommuner,” siger Niels Hörup.

Det er bl.a. erfaringerne fra Hvidovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune, som er i gang med at undersøge muligheden for at overdække Holbæk Motorvejen, og fra Ring 3, hvor man vil teste effekten af at sætte støjstærekasser op, som administrationen i kommunen vil følge tæt.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.