Ældrerådet vil gerne vide, hvad du overvejer i forhold til din fremtidige boligsituation.

Hvordan skal din næste bolig være? Vil du fortsat bo i Solrød Kommune? Eller vil du ikke flytte?

På vegne af Ældrerådet udsender Solrød Kommune et spørgeskema til 7.300 af kommunens 55+ borgere via e-boks. Spørgeskemaet er anonymt har til formål at få oplyst borgernes ønsker til fremtidig bolig og samtidigt skabe stof til eftertanke blandt borgere, som ikke har overvejet deres fremtidige boligsituation, ligesom undersøgelsen også giver input til den boligmesse som Ældrerådet afholder 1. oktober 2020 i AFC på ”FN’s internationale Ældredag”.

I takt med, med at der kommer flere seniorer, bliver der ikke alene behov for flere boliger, men også for en øget variation i boligudbuddet. Det kan f.eks. være i forhold til boligform (leje, andel og eje), boligstørrelse, tilgænge-lighed og graden af fællesskab og social kontakt. For eksempel ved vi, at seniorbofællesskaber kan være medvirkende til at mindske følelsen af ensomhed og øge livskvaliteter, og vi ved, seniorbofællesskaber kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i hjemmet: især hvis der er en dagligvarebutik inden for kort afstand.

Ældrerådet mener, at fremtidens bolig i langt højere grad en tilfældet er i dag, skal tænkes ind i en forebyggelses-sammenhæng – med henblik på at forebygge ensomhed, tab af funktionsevne og behov for pleje hos de kommende generationer af ældre. Ideen med at klare sig selv, er stadigvæk aktuel.

Ældrerådet har arbejdet målrettet på opgaven ”Hvordan fastholder vi seniorer i Solrød Kommune”, og har bland andet holdt temadag om ”Den fjerde alder og seniorboliger” samt udarbejdet rapporter, som indgik i ”Solrød kommunes Boligpolitik 2019”.

I Solrød er der for tiden 4 forskellige boligprojekter for seniorer i gang, fra projekteringer og til ombygning af Jersie gamle Skole. Solrød Ældreråd har indgået aftale med 3 af bygherrerne om 3 måneders forkøbs/lejeret for seniorer, der er bosat i Solrød Kommune og er 60+. På Cordoza grunden bygger ”Bovieran”, boliger som er forbeholdt 55+ uden børn. De har ikke pt. givet tilsagn om, at Solrød borgere får forkøbsret til deres anpartslejligheder.

De 4 seniorprojekter, som der refereres til er:

  • Domusnova med 115 udlejningsboliger i og omkring Jersie gamle skole.
  • Planlægning af 25-et plans rækkehuse ved Lodden i Solrød by på 85 – 105 m2 med fælleshus, andel-/ejerboliger.
  • På den Lille Gade 2 er der projektering af 2×4 rækkehuse på 105 m2, som ejerboliger.
  • Det største byggeri bliver på Green Hills på Cordosa grunden med ca. 300 boliger for mennesker i alle aldre, i varierende størrelser fra 2-6 værelser fordelt på 60-150 m2, som opføres af Balder Danmark. Dertil kommer 55 andelslejligheder som ligger ud til en tropisk vinterhave, som Bovieran opfører til Seniorer 55+.

Solrød Ældreråd håber, at de fleste borgere vil give deres overvejelser og ønsker til kende ved at udfylde spørgeskemaet, som kan besvares frem til 1. juli. Imellem alle besvarelser trækkes der lod om fem gavekort á 200 kr. til Solrød Center. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet, kan du kontakte Ældrerådets medlemmer Steen Knuppert-Hansen telefon 2715 4502 eller Sonja Poulsen telefon 2221 1403 på hverdage mellem kl. 10-18 eller på e-mail: solrod.aeldreraad@gmail.com.

Kilde: Sonja Poulsen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.