Nu både til børnefamilier og enlige forsørgere

Trods velstand og fremgang i vores kommune er der stadig nogle, der ikke helt har det så godt økonomisk, at de kan klare de ekstraudgifter, der er omkring jul.

Derfor har Lions Solrød i mere end 30 år uddelt julekurve til økonomisk svagere stillede borgere i kommunen. Og det gør vi også i år. Og i år er behovet måske endnu større end tidligere efter halvandet års nedlukning på grund af pandemien

I år udvider vi julehjælpen til også at gælde både samboende og enlige forsørgere på kontanthjælp eller lignende, der har hjemmeboende børn under 18 år.

Kommer man i betragtning vil man modtage en julekurv med alt til en god juleaften: and eller flæskesteg, frugt slik, småkager, mandler, ris, kirsebærsauce osv. Der vil også være en mindre gave til hvert hjemmeboende barn.

Ansøgningsskema til Lions julehjælp kan hentes på Solrød Kommunes Borgerservice/jobcenter, og sidste frist for ansøgning er den 6. december

For at komme i betragtning til Lions Solrød julehjælp skal følgende være opfyldt:
• Du/I er enlig eller samboende forsørger(e)
• Jeres/din indtægt er primært kontanthjælp eller lignende
• Der er hjemmeboende børn under 18 år

For en god ordens skyld gør vi dig opmærksom på, at Lions Club Solrød forventer at få flere ansøgninger, end vi kan hjælpe, selvom man opfylder alle kriterier.

Sådan gør du:
1. Hent en ansøgning i Solrød Kommunes Borgerservice/jobcenter og udfyld – skriv tydeligt
2. Bed din kommune om at skrive under på, at oplysningerne i din ansøgning er korrekte. Henvend dig til for eksempel Borgerservice, Jobcentret eller anden kommunal myndighed.

Send ansøgningen til Lions Solrød jævnfør oplysningerne på ansøgningsskemaet.

Kilde: LIONS Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.