Solrød Kommunes budget blev søndag forhandlet endeligt på plads, og bag aftalen står 18 ud af 19 byrådsmedlemmer. Med i aftalen er det Det Konservative Folkepartis ønske om en ny, integreret daginstitution i Solrød Strand, og det glæder partiet, at kapaciteten på børneområdet dermed øges.

Der afsættes i alt 34,6 mio. kr. i 2024 til en ny, integreret daginstitution i Strandområdet,” står der i den nye budgetaftale, og det vækker glæde hos de lokale konservative, der har haft ønsket som kardinalpunkt under forhandlingerne den seneste måned.

Som vi hele tiden har vidst, kunne det ikke lade sig gøre allerede til næste år, men vi ville have det lagt i budgettet i overslagsårene, så vi kunne begynde at indtænke den for de kommende år. Og det er lykkedes,” siger en tilfreds Morten Scheelsbeck, der sidder i byrådets familie- og uddannelsesudvalg. Han fortsætter:

Vi har flere gange i denne valgperiode måttet afsætte ekstra penge for at forbedre vores eksisterende dagtilbud, og vi har også måttet sætte flere børn ind i dagtilbuddene, end vi egentlig havde lyst til. Og de løsninger – som vi bliver nødt til at kalde lappeløsninger – er vi ikke glade for. Derfor ønskede vi en mere fremtidssikret løsning, hvor vi afsætter de nødvendige midler til at bygge en helt ny daginstitution, så vi er sikre på at kunne klare de fremtidige udfordringer uden hele tiden at skulle lappe på de eksisterende.

Solrød Kommunes egne befolkningsprognoser viser, at børnetallet i kommunen vil falde efter 2024, og hvis man stolede alene på det, ville det måske ikke nødvendigvis give mening at investere i en ny institution. Men for det første har Solrød Kommune tidligere taget fejl i sine prognoser, fordi der er flyttet flere børnefamilier end forventet ind i eksempelvis det nordlige strandområde, og derudover mener Det Konservative Folkeparti stadig, at området kan prioriteres højere, understreger Morten Scheelsbeck.

Kilde: Morten Scheelsbeck

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.