Kateket Anita Obeling Kring deltager i et projekt, der skal give konfirmander større udbytte af gudstjenester. Det sker bl.a. ved, at de selv kommer med input til søndagens prædiken.

Søndag den 22. september prædiker kateket Anita Obeling Kring ved gudstjenesten kl. 11 i Solrød Strandkirke. Alle er velkomne, men prædikenen er møntet på konfirmander, der ifølge kateketen kan have svært ved at forstå, hvad der bliver sagt undervejs og heller ikke føler sig hjemme i salmetekster.

Anita Obeling Kring læser teksten, hun skal prædike over den 22. september op for konfirmanderne fra Køge Bugt Privatskole.

”Højmessen om søndagen er kirkens flagskib, og så duer det ikke, at konfirmanderne ikke forstår, hvad der sker. De skal føle, at dagens tekster også er relevante for dem. Derfor vil jeg gerne give konfirmanderne en fornemmelse af og fortrolighed med, hvad en gudstjeneste kan byde på for dem”, siger Anita Obeling Kring, der har læst teologi og har undervist hundredvis af konfirmander de seneste 10 år.

Konfirmanderne skal på skift sige et ord, som de husker fra teksten.

På den baggrund er hun kommet med i et landsdækkende toårigt projekt, der hedder ”Gudstjeneste og konfirmander”. Målet er at styrke konfirmandernes udbytte af gudstjenester. I foråret 2021 udkommer en bog med bl.a. inspiration til den daglige undervisning i konfirmandlokalerne.

”Præster og andre undervisere kan forhåbentligt bruge bogen i deres undervisning, så konfirmanderne tænker, at der er noget brugbart for dem i evangeliske tekster. De skal også gerne kunne se en sammenhæng i prædiken, salmer og tekster”, siger Anita Obeling Kring.

Kateketen beder fadervor med konfirmanderne i kirken.

I Solrød har hun grebet opgaven sådan an, at nogle af hendes konfirmander er kommet med input til hendes prædiken den 22. september.

Konfirmanderne har hørt den tekst, der skal prædikes over til gudstjenesten. Derefter har de reflekteret over teksten og har fortalt kateketen, hvordan de oplever det, som bliver sagt.

”En del af deres refleksioner tager jeg med i min prædiken, og jeg har bedt dem møde op til gudstjenesten, så de kan høre den. Det er deres chance for at høre, om jeg har forstået deres budskaber. Bagefter mødes vi, så jeg kan få deres umiddelbare feedback, og når de kommer til næste undervisningstime, går vi mere i dybden med de begavede unge menneskers refleksioner. Det bliver spændende at høre, om min prædiken lever op til deres forventninger”, siger Anita Obeling Kring med et smil.

Mens konfirmanderne lytter til en salme, slapper de af på kirkebænkene.

Hun håber, at konfirmanderne på denne måde føler sig mere som en del af kirken og menigheden. Det skal helst ikke være en sur pligt at komme til de seks obligatoriske gudstjenester, som kræves for at blive konfirmeret.

”Jeg vil gerne være med til at skabe en fællesskabsfølelse mellem konfirmanderne og de faste kirkegængere. De unge skal føle sig velkomne på kirkebænken”, slutter Anita Obeling Kring.

Kilde: Solrød Sogn

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.