Traditionen tro indkalder Ældre Sagen i Solrød Kommune til deres årlige årsmøde på Solrød Gymnasium. Det sker lørdag d. 7. marts kl. 13:00.

Der er adgang for alle medlemmer i Solrød afdelingen, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Bare husk medlemskort.

Dagsorden for årsmødet:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om lokalbestyrelsens virksomhed til godkendelse
3. Fremlæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse.
4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke.
5. Indkomne forslag, som skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før mødet.
6. Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år.
7. Valg af suppleanter for 1 år.
8. Eventuelt.

Efter årsmødet holder foreningskonsulent Bente Petersen, Ældre Sagen et spændende foredrag ”Ældre Sagen – en vellykket sag – med mærkesager og noget på hjertet”.

Bente Petersen

Til slut vil der blive serveret sandwich og drikkevarer.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde og en god dialog.

Samtidig håber man, at flere frivillige vil melde sig til arbejdet, både i og uden for bestyrelsen.

Kilde: Ældre Sagen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.