Det var, hvad rigtig mange familier gjorde i 1960erne i Greve, og du har muligheden for at tage med på en historisk rejse, hvor du kan opleve Greves udvikling fra åbent land til moderne by. Onsdag den 9. juli 2014 kl. 19 viser arkivar Ruth Hedegaard rundt i Greve Museums udstilling Velfærdsdrømme. Greve i det 20. århundrede.  Det er muligt at kigge nærmere på alt fra teltlejr til selvbyggerhus og en altan i Askerød. Du kan også prøve at sidde bag rattet i en Fiat 600 fra 1972.

I udstillingen kan du opleve stemningen og udviklingen fra tre forskellige tilflytningsbølger, der har præget Greve Kommunes udvikling i løbet af det 20. århundrede. Fra 1900-tallets begyndelse og frem til 1950´erne strømmede københavnere om sommeren til strandene ved Køge Bugt for at holde ferie. 1960´erne og 70´erne var rejsegildernes årtier. På landsplan blev der bygget 1 million boliger og halvdelen var parcelhuse. Også i Greve voksede det ene parcelhuskvarter frem efter det andet og nye beboere flyttede til området. Da Greve Kommune blev samlet i 1970 gik der for alvor gang i byggeriet af både nye almennyttige boligbyggerier og dermed plads til endnu flere beboere i den hastigt voksende kommune.

Velfærdsdrømme
Udstillingen hedder Velfærdsdrømme, fordi opkomsten af vores velfærdssamfund i høj grad også foregik lokalt i kommunerne. Megen af den omsorg, som familierne eller lokalsamfundet tidligere tog sig af, blev nemlig i løbet af det 20. århundrede overtaget af offentligt ansatte. Velfærdsstaten blev udbygget, skat blev indkrævet, og velfærdsgoder blev fordelt ud fra principper om lige sociale, sundheds- og uddannelsesmæssige muligheder. Der blev bygget børne- og uddannelsesinstitutioner og plejehjem til kommunens borgere, i takt med at befolkningstallet steg. Med velfærden fulgte forpligtelser til at tage arbejde og uddannelse og til at modtage råd om sundhed og lukke det offentlige ind i sit hjem. Alt dette og meget mere kan man lære mere om i udstillingen på Greve Museum.

Praktiske oplysninger
Der er fri entre til museet og til omvisningen på Greve Museum, som har åbent tirsdag-fredag fra kl. 11 til kl. 15. Den 2. onsdag hver måned har museet åbent fra 13.30 til 21. Læs mere om museet på www.grevemuseum.dk. Tlf. 43 40 40 36.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.