Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Allerede nu forvandler Solrød Biogas bl.a. fedtemøg fra Solrød Strand, citrusskaller og gylle til grøn energi, der forsyner ca. 7.000 husstande med el og ca. 3.000 husstande med varme og samtidig reducerer CO2 udledningen med hele 64.000 tons om året. Og nu kan endnu flere borgere i Solrød Kommune se frem til at få glæde af den grønne og bæredygtige energiform til gavn for klimaet

Efter at projektet har været i fire ugers høring, har byrådet på maj måneds byrådsmøde nemlig godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a om at udnytte overskudsvarme fra Solrød Biogas til fjernvarme til op imod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved samt Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter.

“Vores biogasanlæg er noget særligt, og det giver os nogle super gode muligheder for bæredygtige energiformer i vores kommune. Det kan vi godt være stolte over, og det er samtidig også noget, vi skal udnytte. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til Solrød Fjernvarme,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter.

“Det projekt, som byrådet nu har godkendt, giver virkelig god mening både samfundsøkonomisk, i forhold til bæredygtighed og for den enkelte borger, som får mulighed for at skifte naturgas eller oliefyr ud med en grøn, bæredygtig og økonomisk fornuftig varmekilde.”

Med en forventet CO2-gevinst på hele 1.200 tons om året er projektet samtidig et meget stort skridt på vejen til at realisere Solrød Kommunes ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 procent inden 2025.

Fakta

Projektforslaget indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.