Lørdag d. 26. sept. kan du komme på tur i Karlstrup Kalkgrav med Danmarks Naturfredningsforening Solrød.

Her fortæller vores guider Mogens Marker og Dorte Mølgaard Linder om Danmarks geologiske historie fra kridttiden til i dag. Du får bl.a. det berømte fiskeler at se. Det blev dannet, da dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden. Ovenpå ligger lag af kalk og flint med spor af de dyr, der levede i datidens tropehav: søpindsvin, armfødder, søliljer mv.

På turen får du mulighed for selv at finde fossiler og nyde det smukke landskab, der er kendt som et af Solrøds smukkeste naturområder. Det enorme hul i jorden blev til gennem mere de end 100 år frem til 1975, hvor kalkbrydningen ophørte. Især efter 2. verdenskrig, hvor byggeriet af såvel huse som veje tog fart, blev der gravet meget. De sidste 18 år ejede Aalborg Portland kalkgraven og brød 3,5 mio. tons kalk og 0,5 ton flint til cementfabrikken, der lå på Silovej syd for kalkgraven.

Søen er 14 m. dyb og består af det reneste grundvand. Det har et højt indhold af nikkel og er derfor uegnet som drikkevand. Vandstanden holdes kunstigt lav og ville ligge 5-8 m højere, hvis en pumpe ikke sørgede for at vi kunne benytte stierne. Vandspejlet ligger 4 m under vandfladen i Køge Bugt.

Turen er et arrangement for hele familien. Medbring hammer og gerne mejsel samt en pose til de fossiler, du og dine børn finder.

Mødested: P-pladsen på Silovej, 2690 Karlslunde. Herfra går vi ned i kalkgraven.

Mødetid: Lørdag d. 26. sept. kl. 14.00. Turen slutter kl. 16.00. Der er ingen tilmelding. Bare mød op!

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.