Lokale forældre ønsker dialog og gennemsigtighed om de reelle normeringer.

I juni 2021 har flere kommuner anerkendt “omsætter-tabellen” til beregning af de reelle normeringer i daginstitutioner. Ifølge tabellen er normeringerne i Solrøds vuggestue og børnehaver hhv. 1:5,7 og 1:11,3 – og dermed langt fra 1:3 og 1:6 som anbefalet. Tabellen er udarbejdet i et samarbejde mellem BUPL, en sjællandsk kommune og den landsdækkende forældrebevægelse, HvorErDerEnVoksen. Hvordan forholder Solrøds Familie- og uddannelsesudvalg sig til omsætter-tabellen?

Om omsættertabellen

Reelle normeringer afspejler i højere grad hverdagen i institutionerne da sygdom, kursus, møder og tid til dokumentation er fratrukket. I kontrast hertil er tal fra Danmarks Statistik en bruttoopgørelse over de personaleressourcer kommunerne bruger på pasning holdt op mod antal børn. Det er regnskabstal, hvori der indgår ledere og kontortid. Der tages ikke højde for afholdelse ferie eller deltagelse i møder. Tallene viser ikke antal børn pr. voksen i hele åbningstiden. BUPL mener derfor, at omsættertabellen er mere retvisende.

Hvorerderenvoksen-Solrød fremlagde omsættertabellen i et åbent dialogmøde om børneområdet i Solrød den 4. juli 2021. Vi savnede byrådets deltagelse. Men vi tilbyder et møde med jer og andre interesserede, hvori vi gennemgår modellen.

Reelle normeringer betaler sig

Solrød Kommune bruger selv Heckmann-kurven, der viser, at tidlig investering og kvalitet i dagtilbud har stor betydning for trivsel, læring og udvikling i såvel folkeskolen som senere i livet.

Den tidlige indsats er afgørende på den korte og den lange bane. Vi skal gøre det ordentligt og forebyggende fra starten! Det er for dyrt at rette op både økonomisk og menneskeligt – hvis det overhovedet er muligt.

Der er ingen kritik at sætte på vores pædagogiske personale – kun på de rammer, de må arbejde under. Dygtigt personale kan ikke kompensere for eller organisere sig ud af lave normeringer. Flere tilgængelige voksne er grundstenen for kvalitet i dagtilbud.

Kim Sunesen oplyser, at der i de seneste års budgetforlig er afsat flere penge til området; men varmer pengene som nærværende hænder ude ved børnene? Eller strømmer pengene over på specialområdet som set i 2021?

Med ønsker om dialog og gennemsigtighed håber vi at høre fra jer.

#Hvorerderenvoksen i Solrød
Lil Lyrstrand og Mette L. Petersen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.