1. søndag i advent er en festdag i kirken

Ved gudstjenesten i Solrød Strandkirke søndag den 1 .december kl. 11 markeres 1. søndag i advent.

Advent kommer af det latinske “Adventus Domini”, som betyder “Herrens komme”. Kristendommens advent handler om forventning og forberedelse til den store julefest, hvor det er Gud selv, der kommer til verden gennem Jesus’ fødsel.

: Carlo Becker Lauritzen spiller til gudstjenesten 1. søndag i advent.

Første søndag i advent er også en festdag, som markerer begyndelsen på et nyt kirkeår. Ved gudstjenesten med præst Charlotte Gravesen spiller trompetist Carlo Becker Lauritzen, og det første lys i adventskransen tændes.

Bagefter er der kirkekaffe med juleknas og hjemmebag i våbenhuset.

Syng julen ind med Adventskvartetten

Kom og vær med til at synge julen ind ved gudstjenesten i den stemningsfulde Solrød Landsbykirke tirsdag den 3. december kl. 19.30. Carsten Mølgaard Hansen er præst.

Sammen synger vi julesalmer ledsaget af jazzede toner fra Adventskvartetten, som består af Anna Kruse (sang), Mia Engsager (trombone), Eva Malling (kontrabas) og Lars Ruuth (keyboard).

Adventskvartetten spiller og synger til gudstjenesten i Solrød Kirke den 3. december.

Det bliver en aften, hvor du måske ikke helt kommer til at høre englene synge, men i hvert fald kommer i den rette stemning og får rørt stemmen.

Aftenen sluttes af med hjemmelavet gløgg og juleknas i våbenhuset og kirken.

Kirkens fremtid blev diskuteret ved visitats

Hvad er kirke for dig, hvad er kirkens dna, og hvordan ser kirkerne i Solrød Kommune ud om 10 år?

Det var nogle af de spørgsmål, som 70 menighedsrådsmedlemmer og ansatte fra Karlstrup, Jersie-Kr. Skensved, Havdrup og Solrød sogne diskuterede i Solrød Strandkirke søndag den 17. november.

Biskop Peter Fischer-Møller prædikede om tilgivelse.

De var inviteret til bispevisitats af Roskilde Stifts biskop Peter Fischer-Møller, som forinden havde holdt en prædiken om tilgivelse under søndagens gudstjeneste.

Solrød Strandkirkes pigekor sang til gudstjenesten.

Et sted med plads til fordybelse, fællesskab og forkyndelse var nogle af de ord, som blev sat på kirken. Der blev også talt om, hvordan kirken kan øge det diakonale arbejde i en tid, hvor børn og unge i stigende grad føler sig hårdt presset i skolen, arbejdsløse har svært ved at finde fodfæste, og ældre på plejehjem har brug for “noget”, der kan hive dem ud af ensomheden.

: I forbindelse med bispevisitatsen blev der arbejdet i grupper på tværs af kirker og sogne.

Generalsekretær i Kirkefondet, Henrik Bundgaard Nielsen, førte deltagerne gennem dagens program. Han opfordrede til, at alle de gode idéer, som var kommet på banen, blev ført videre, for gode intentioner og en enkelt dags arbejde er ikke nok.

Kilde: Solrød Sogn

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.