I nat valgte et flertal at pege på mig som ny Borgmester i Solrød.

Jeg er både beæret og ydmyg over den tillid, der er vist mig. Jeg er samtidig meget bevidst, om det ansvar som følger med. Jeg vil gerne takke alle partierne i aftalen for, at tage ansvar for det mandat som vælgerne har givet os med et klart ønske om politisk forandring i Solrød.

For konstitueringspartierne har det været vigtigt, at der sættes en ny retning i Solrød Kommune. En ny retning båret af et bredt tværpolitisk samarbejde. En retning med større fokus på borgerinddragelse, gennemsigtighed i de politiske beslutninger og større retssikkerhed for borgerne. Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt.

For at nå i mål med den nødvendige kulturændring er det essentielt med en større omstrukturering af den måde, som Solrød Byråd arbejder på. Det betyder flere men mindre politiske udvalg. Politikerne i Solrød

Byråd skal som borgernes repræsentanter tættere på de enkelte fagområder for at styrke dialogen mellem beslutningstagere, borgerrepræsentater, organisationer, foreninger, medarbejdere og borgere.

Konstitueringspartierne er også enige om, at de nuværende planer om et nyt rådhus skrinlægges, og at der arbejdes på at holde skatten i ro.

Konstitueringspartierne er enige om, at der nedsættes 4 borgerudvalg i 2022:

  1. Initiativer for støjbekæmpelse
  2. Flere seniorboliger
  3. Helhedsplan for Havdrup
  4. En ny Senior- og ældrepolitik

Borgmester: Jonas Ring Madsen (A)
1. viceborgmester: Emil Blücher (LA)

De nye udvalg er fordelt som følger:

  • Plan- og Teknikudvalget (Liberal Alliance)
  • Familie- og Uddannelsesudvalget (Liberal Alliance)
  • Natur-, Klima og Miljø (VoresSolrød)
  • Erhvervs-, vækst- og arbejdsmarkedsudvalget (VoresSolrød)
  • Ældre- og Sundhedsudvalget (Dansk Folkeparti)
  • Kultur-, idræt-, og fritidsudvalget (Socialdemokratiet)

Kilde: Jonas Ring Madsen

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.