Køge Handelsgymnasium oplever ved årets optag stor fremgang til alle studieretninger. At interessen for den nye IBS English er overvældende, undrer ikke uddannelseschef Palle Birch. Det afspejler nemlig kun samfundets stigende fokus på internationalisering og globalt udsyn.

”På Køge Handelsgymnasium er vi meget glade for den store interesse for vores uddannelser ved årets optag – og særligt glade er vi over den varme modtagelse vores nye engelsksprogede linje på International Business Studies (IBS) har fået. Vi glæder os til at åbne IBS English på til august – og vi er i fuldt sving med at gøre klar,” siger uddannelseschef Palle Birch på Køge Handelsgymnasium.

”Det kommer ikke som en overraskelse, at interessen for at tage en gymnasial uddannelse på engelsk er stor – men det glæder os – på vegne af vores samfund og for regionen – at vores unge mennesker har mod og er ambitiøse i deres valg af uddannelse.  En undersøgelse blandt Dansk Industris medlemsvirksomheder sidste år viste, at over halvdelen af virksomhederne har indført engelsk som koncernsprog.  En udvikling, som er accelereret over de seneste få år – og som næppe vil stoppe, og det stiller nye krav fx til vores unge, som skal vælge uddannelse. Lægger de fx vejen forbi IBS English bliver de klar til at indtage videregående studier på engelsk samt sprog og færdigheder til at begå sig i en international verden og på globale arbejdspladser – og det er de perspektiver, der har fået de unge til at vælge IBS English, ” siger Palle Birch.

Nyt skud på stammen
”Det har været en naturlig udvikling for os at få IBS English til at blive en realitet. Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af vores aktiviteter: Vi er stærke på internationalisering. Vi har altid engageret os i mange projekter i international sammenhæng på forskellige planer. Vores moder-linje International Business Studies har 20 år på bagen – og hen over årene, der er gået, har vores undervisere – særligt på IBS – foretaget mange rejser rundt i Europa og til destinationer i USA og Kina – de har fået mange erfaringer og mange kontakter, som vi nu kan gøre brug af på IBS English,” siger Palle Birch.

”Teamet, der bliver tilknyttet, er meget motiveret for at komme i gang. De er for øjeblikket sammen af sted til engelskundervisning hos Berlitz Language Services i København, hvor de underviser hinanden – og får et unikt indblik i hinandens fag. De studerende, der har søgt optagelse på IBS English, kommer til screening på skolen i begyndelsen af april. Det sker for at sikre, at alle har et tilstrækkeligt engelskfagligt niveau, når de begynder på linjen. Den 23. april kl. 17 afholder teamet i øvrigt et ekstra informationsmøde om IBS English, så hvis man er interesseret i at høre mere, er man velkommen,” siger Palle Birch.

”Vi glæder os til at byde nye studerende på IBS English og de andre studielinjer velkommen inden for på en skole, som er kendt for sin gode undervisning, engagerede lærere og godt studiemiljø. Køge Handelsgymnasium ligger i top ved de årlige trivselsundersøgelser. Vi har gode rammer for moderne læring – it, nye lokaler, gode muligheder for gruppearbejde og fordybelse. For alle de nye studerende på Køge Handelsgymnasium er der velkomstmøde onsdag den 23. april fra kl. 17,” siger Palle Birch.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar