Efter en periode med højt sygefravær er Den Kommunale Hjemmepleje igen tilbage på sporet med god stemning, lavere sygefravær og fokus på trivsel og nærvær.

Det var hverken sjovt for medarbejdere eller ledere, da Solrød Kommunes Kommunale Hjemmepleje i 2019 var blandt de kommuner i landet med det højeste sygefravær og derfor måtte løbe ekstra stærkt for sikre den gode service til borgerne. Siden da er der blevet sat intensivt ind for at løse fraværsudfordringen, og i dag tegner der sig et andet og langt mere positivt billede med glade medarbejdere og et lavere sygefravær.

Det blev byrådet orienteret om på byrådsmødet den 15. februar 2021, hvor byrådet også godkendte, at Den Kommunale Hjemmepleje skal fortsætte med de mange gode initiativer, der har båret frugt i løbet af 2020, herunder også kommunalt afsatte puljemidler på 1 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse i 2021.

I Social-, sundheds- og fritidsudvalget har vi fulgt arbejdet med at øge trivslen og nærværet i vores kommunale hjemmepleje tæt, og der er ingen tvivl om, at både medarbejdere og ledere har ydet en stor indsats. Sammen har de vendt skuden og arbejdsglæden, og lysten til initiativ er steget markant samtidig med, at fraværet er faldet, hvilket i sidste ende også betyder, at borgerne får en bedre service. Det er alt sammen vel og mærket sket samtidig med en corona-pandemi, som også har krævet virkelig meget af både medarbejderne og lederne. Det er rigtig godt gået,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Hvor den gennemsnitslige fraværsprocent i 2019 lå på 12,9 procent, var den i det sidste halvår af 2020 faldet til 8,39 procent, og i januar 2021 var fraværsprocenten endda faldet yderligere til 7,1 procent. Desværre er Den Kommunale Hjemmepleje – som andre arbejdspladser – og så mærket af, at medarbejdere bliver ramt af alvorlige og livstruende sygdomsforløb, og forventningen er, at det i 2021 kommer til at afspejle sig i fraværsstatistikkerne.

Blandt de mange initiativer, der har været med til at øge arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen og sænke fraværet, er fx gruppeforløb med fokus på tillid og trivsel, funktionsbeskrivelser for alle medarbejdere og faglig udvikling på tværs af ældreområdets enheder.

Det er konsulentfirmaet Conopor, der har hjulpet Den Kommunale Hjemmepleje med at arbejde målrettet med at øge nærvær og trivsel gennem hele 2020, og de mange indsatser fortsætter i 2021, hvor der også skal arbejdes med onboarding og rekruttering fx i forbindelse med, at der skal ansættes en ny leder af Den Kommunale Hjemmepleje.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.