Der skal mere fart på udbredelsen af bredbånd og mobilsignaler i hele Region Sjælland.

LogoAdobe SystemsDet er de 17 kommuner i KKR Sjælland og regionen blevet enige med Teleindustrien og Dansk Energi om.

Parterne er derfor gået sammen om at opdatere de fælles retningslinjer for Sjællands digitale infrastruktur.

Det vil give hurtigere og mere ensartet sagsbehandling i kommunerne – og dermed gøre det mere attraktivt for teleoperatørerne at rulle nye forbindelser ud.

Borgernes og virksomhedernes dataforbrug stiger eksplosivt, og hurtige, stabile internetforbindelser er afgørende, både i byer og på landet. Den digitale infrastruktur er efterhånden lige så nødvendig som el i stikkontakterne og vand i hanerne.

Derfor har kommuner, region og branchefolk opdateret det fælles sæt retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Det skal gøre udrulningen så smidig og let som muligt for alle parter, til gavn for borgere og virksomheder i hele Sjællandsregionen.

Sjællandsregionen har dårligst dækning

Indbyggere og virksomheder i Sjællandsregionen er samlet set dårligst stillet i forhold til adgangen til hurtige internetforbindelser. Derfor har Region Sjælland været aktive i arbejdet med at formulere – og nu opdatere – retningslinjerne i samarbejde med de øvrige parter.

Regionsrådsformand Heino Knudsen udtaler:

“Vi er en region, hvor der mange steder er langt mellem husene. Nogle steder går udrulningen stærkt af sig selv. Andre steder skal vi gøre, hvad vi kan, for at understøtte udrulningen og sammen med branchen finde fælles løsninger. Derfor er det vigtigt, at kommuner, branche og region sammen kan finde de løsninger, der giver internet og mobilsignaler i hele regionen.”

Og formand for KKR Sjælland, Solrøds borgmester Niels Hörup, stemmer i:

“Som kommuner er en af vores opgaver at understøtte borgere og virksomheders vækst og udvikling. At sikre en ordentlig dækning med bredbånd og mobil er et vigtigt element for alle, både i fritiden og arbejdstiden. Fælles forståelse og retningslinjer er et godt skridt i den rigtige retning. Nu skal vi have retningslinjerne implementeret i alle kommunerne”.

Retningslinjerne skal sikre en høj grad af ensartethed i den kommunale sagsbehandling. Tanken er, at det for operatørerne dermed bliver lettere at få klarhed over muligheder, forventninger og de lokale vilkår for udrulning af nye bredbåndsforbindelser. Samtidig skal retningslinjerne fungere som en vejledning til medarbejdere såvel i kommunerne som hos teleselskaberne. De skal understøtte behovet for bedre dækning – og balancere det behov i forhold til vækst, udvikling, natur og miljø.

En særlig Digital Taskforce, med Guldborgsund Kommune i spidsen, skal understøtte implementeringen af retningslinjerne.

Fælles retningslinjer med branchen

Retningslinjerne er udarbejdet i Digitalt Aktionsforum, hvor Region Sjælland, de 17 kommuner samt brancherepræsentanter sidder med.

”Med de fælles retningslinjer når vi meget længere for vores investeringer i både bredbånd og mobildækning” siger direktør i Teleindustrien Jakob Willer. ”Vi vil langt hellere bruge vores ressourcer på at bygge net end på bøvl og ballade. Med de fælles retningslinjer er der klare rammer for alle parter, og vi kan samarbejde om at finde gode løsninger”.

Branchechef Thomas Woldiderich, der repræsenterer energiselskaberne, som leverer fibernet, fremhæver særligt betydningen af samarbejdet mellem region, kommuner og bredbåndsaktørerne, som nu har ført til opdaterede retningslinjer:

”Region Sjælland er det sted i landet, hvor gravemaskinerne lige nu er mest aktive med at udbrede fibernet. Hvis borgerne og virksomhederne i regionen skal have en fremtidssikker digital infrastruktur, så er det afgørende, at barriererne for udbredelsen er i bund og opbakningen i top, så flest mulige kan gå gavn af fibernettet. Her spiller retningslinjerne en hovedrolle.”

Næstformand i KKR Sjælland, Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune siger: “Det er jo i meget høj grad kommercielle hensyn, der driver udrulningen af bredbåndsforbindelser. Det rammer kommuner som f.eks. Lejre, hvor befolkningen bor meget spredt. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre det så enkelt og tillokkende som muligt for teleoperatørerne, der skal investere i den digitale infrastruktur. De opdaterede retningslinjer er et vigtigt skridt på vejen”.

Kilde: KKR Sjælland – Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.