I 2018 startede Hemingway Club i Solrød, og det skete efter forbilledet i Gentofte, hvor det hele startede. Hemingway Club – ideen går ud på at samle mænd på 60+ til socialt samvær gennem arrangementer af forskellig art.

Eksempelvis foredrag om spændende emner og besøg ude i byen, men først og fremmest hygge blandt medlemmerne i en oplysende og berigende atmosfære, ud fra devisen om, at det aldrig er for sent at lære noget nyt og blive klogere, men som en af reglerne siger: Aktiviteter blottet for religion og politik.

Allerede efter et års forløb måtte Hemingway Club lukke for medlemstilgang på grund af den store succes, og i foråret 2019 kunne man konstatere en venteliste på ca. 40 interesserede der så gerne ville være med i fællesskabet.

Tiden var moden til at forsøge at oprette en ”Club 2”, og man gik i gang med af finde ud af, om der var folk på ventelisten der ville påtage sig opgaven med at starte ”Hemingway Club 2, Solrød”.

Det var der, og den nye ”Hemingway Club 2” startede i september i 2019, og har allerede haft to aktiviteter og har planlagt yderligere to, således at aktiviteterne lige nu er fastlagt indtil 1. februar 2020.

Men også ”Hemingway Club 2, Solrød”, er ramt af succesen, som det var tilfældet med Club 1, medlemmerne er strømmet til, og allerede nu, et lille halvt år efter opstart, er man nødt til at overveje stop for nye medlemmer, med oprettelse af venteliste til følge.

Stoppet er dog ikke nødvendigt endnu, så hvis du brænder efter at deltage kan du se lidt mere på vores nye hjemmeside: https://hemingwayclub.dk/solroed-2/

Der kan rettes henvendelse til vores administrator på denne mail: info.solrod2@hemingwayclub.dk.

Kilde: Ole Christensen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.